Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Delić (Čelebići): optuženi tražio odobrenje da uloži žalbu na odluku da mu se ne odobri privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 11. novembar 1996.
CC/PIO/0125t

Predmet Delić ('Čelebići'): optuženi tražio odobrenje da uloži žalbu na odluku da mu se ne odobri privremeno puštanje na slobodu

Optuženi Hazim Delić je 5. novembra 1996. godine podnio zahtjev da mu se odobri ulaganje žalbe na Odluku od 24. oktobra 1996. kojom je Pretresno vijeće II odbilo njegov zahtjev za privremeno puštanje na slobodu (vidi Saopštenje za javnost 123).

Ovaj zahtjev za odobrenje da se uloži žalba je zasnovan na pravilu 72 (B)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima.

Postupak u skladu s pravilom 72 (B)(ii)

Pravilo
Sudije su pravilo 72 (B) Pravilnika o postupku i dokazima izmijenile tokom Plenarne sjednice u junu 1996. godine. Novi potparagraf (ii) pruža mogućnost ulaganja žalbe na odluke o preliminarnim podnescima, što je ranije bilo ograničeno na odbacivanje prigovora zasnovano na nenadležnosti. Paragraf (B) pravila 72 (Opšte odredbe o preliminarnim podnescima) u cijelosti glasi:

(B) Pretresno vijeće odlučuje o preliminarnim zahtjevima in limine litis i bez interlokutorne žalbe, osim
(i) u slučaju odbacivanja prigovora koji se zasniva na nedostatku jurisdikcije, kada je predviđeno pravo na žalbu;
(ii) u drugim slučajevima kada ulaganje žalbe odobri tročlano Žalbeno vijeće, i to nakon što je iznesen ozbiljan razlog u roku od sedam dana od donošenja osporavane odluke.

Implikacije ovog pravila
Navedeni zahtjev za ulaganje žalbe mora biti podnesen u roku od sedam dana nakon što je odluka dostavljena stranama u postupku (u ovom slučaju do 29. oktobra) i podnosilac zahtjeva mora pokazati postojanje "ozbiljnog razloga".

O prihvatljivosti ovog zahtjeva odlučuje tročlano Žalbeno vijeća koje od slučaja do slučaja imenuje predsjednik Međunarodnog suda, sudija Antonio Cassese.

Jedino ukoliko ovo tročlano vijeće odobri zahtjev za ulaganje žalbe, Žalbeno vijeće u punom sastavu će odlučivati o meritumu ovog zahtjeva.

Zahtjev optuženog

Zahtjev je zasnovan na "opšte prihvaćenom pravu na ulaganje žalbe" i tvrdi da je to "pitanje jedno od osnovnih ljudskih prava i sloboda". Zahtjev prevashodno tvrdi da "pravo na ulaganje žalbe na odluku o hapšenju i određivanju pritvora predstavlja ljudsko pravo svake osobe, pa i, takođe pred Međunarodnim sudom".

Podnosilac zahtjeva dodaje: "kada pravo na ulaganje žalbe nekome pripada kao ljudsko pravo, primjena tog prava ne može biti zavisna ni od čije odluke, pa ni tročlanog sudskog vijeća".

Prema ovom zahtjevu, "značaj ljudskih prava i zaštite sloboda svakog pojedinca koja imaju po međunarodnom humanitarnom pravu pokazuje ozbiljnost razloga. Ova ozbiljnost je dodatno povećana time što je Hazim Delić u pritvoru duže od šest mjeseci uprkos tome što ima pravo na suđenje bez nepotrebnog odgađanja(...)"

Podnosilac zahtjeva zaključuje da postoji "nesklad između instrumenata međunarodnog prava i Pravilnika o postupku i dokazima. To sa sobom povlači pitanje prvenstva međunarodnog prava nad Pravilnikom (...). Ovo predstavlja ozbiljan razlog i Žalbeno vijeće stoga treba da odluči o njemu".

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org