Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Delić (Čelebići): Pretresno vijeće odbacilo zahtjev optuženog za privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 30. oktobar 1996.
CC/PIO/0123t

Predmet Delić ('Čelebići'): Pretresno vijeće odbacilo zahtjev optuženog za privremeno puštanje na slobodu

U odluci donijetoj u četvrtak, 24. oktobra 1996. godine, Pretresno vijeće II odbacilo je zahtjev za privremeno puštanje na slobodu Hazima Delića, jednog od četvorice optuženih u predmetu Čelebići.

Kriterijumi za privremeno puštanje na slobodu

Pozivajući se na svoju odluku o privremenom puštanju na slobodu Delićevog suoptuženog Delalića (vidi Saopštenje za javnost 110), Pretresno vijeće je ponovo naglasilo da u skladu s potpravilom 65(B) o privremenom puštanju na slobodu odbrana mora ispuniti četiri kriterijuma prije nego što sudije mogu odobriti privremeno puštanje optuženog na slobodu do početka suđenja:

"Odbrana mora dokazati postojanje izuzetnih okolnosti, da će se optuženi pojaviti na suđenju, i da ukoliko bude pušten neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka niti bilo koju drugu osobi. Sem toga, mora se saslušati mišljenje zemlje domaćina (tj. Nizozemske)".

Ukoliko ovi preduslovi nisu ispunjeni, Pretresno vijeće "nema ovlašćenja da odobri privremeno puštanje na slobodu i optuženi mora ostati u pritvoru".

Zaključci Pretresnog vijeća u ovom predmetu

Osvrćući se na svaki od navedenih kriterijuma, sudije su zaključile:

Odbrana nije uspjela dokazati postojanje izuzetnih okolnosti onako kako je definisano odlukom u predmetu Delalić: "postoji razumna osnova (...) da je optuženi počinio djela za koja se tereti". "Ako se dokaže njegova krivica, optuženi bi imao značajnu ulogu u zločinima za koje se tereti". Nadalje, činjenica da je optuženi odvojen od svoje porodice veći dio protekle četiri godine "je uglavnom posljedica njegovih vojnih aktivnosti i vremena provedenog u zatvoru u Bosni i Hercegovini zbog ubistva. Optuženi se u pritvoru Međunarodnog suda nalazi protekla četiri mjeseca "i u ovim uslovima trajanje pritvora ne čini se nerazumno dugo".

Odbrana nije utvrdila da ne postoji opasnost od bjekstva. Iako su bosanske vlasti podnijele pismenu garanciju da će obezbijediti povratak optuženog, sudije su zaključile da "su poteškoće oko stvarnog provođenja te obaveze (...) ogromne". Sem toga, od važnosti za njegovu spremnost da se dobrovoljno preda je činjenica da se prije dolaska u nadležnost Međunarodnog suda optuženi "osporio svoje izručenje" tvrdeći da on nije osoba imenovana u optužnici i nalogu za hapšenje.

Odbrana nije uspjela da pokaže da ukoliko bude pušten na slobodu, optuženi ne bi predstavljao opasnost za žrtve, svjedoke i druge. U tom smislu je bitna činjenica "da optuženi namjerava da se vrati na mjesto na kojem su se dogodili navodni zločini" i da je "optuženi osuđen za ubistvo, te stoga, samo njegovo prisustvo u blizini žrtava i svjedoka može imati veći uticaj na njih i njihovu spremnost da sarađuju s Međunarodnim sudom nego što bi to bio slučaj sa ostalim optuženim".

Država domaćin nije konsultovana, ali ovo ne utiče na zaključak Pretresnog vijeća da "odbrana nije ispunila preduslove za privremeno puštanje optuženog na slobodu".

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org