Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Delić ('Čelebići'): tri sudije odbacile zahtjev optuženog da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku kojom je odbačen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 27. novembar 1996.
CC/PIO/0132t

Predmet Delić ('Čelebići'): tri sudije odbacile zahtjev optuženog da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku kojom je odbačen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

U odluci od 22. novembra 1996. godine, tročlano Žalbeno vijeće je odbacilo zahtjev optuženog Hazima Delića da mu se odobri ulaganje žalbe na odluku od 24. oktobra 1996. kojom je Pretresno vijeće II odbacilo njegov zahtjev za privremeno puštanje na slobodu (vidi Saopštenje za javnost 123).

Ovaj zahtjev za odobravanje ulaganja žalbe je podnesen 5. novembra 1996. u skladu s pravilom 72 (B)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima, a razmotrile su ga tri sudije Žalbenog vijeća: Antonio Cassese (predsjedavajući), Haopei Li i Jules Deschenes (vidi Saopštenje za javnost 126).

Argumenti sudija

Odluka sudija da odbiju zahtjev Hazima Delića je zasnovana na dva glavna argumenta:

1. Činjenica da se ovaj zahtjev tiče odluke o privremenom puštanju na slobodu, a ne odnosi se na pitanja obuhvaćena pravilom iz Pravilnika koje se bavi preliminarnim podnescima (odnosno nenadležnost, nedostatke u formi optužnice, izuzeće dokaza, odvajanje zločina objedinjenih u jednoj optužnici na odvojena suđenja, odbijanje zahtjeva za dodjelu branioca) i "stoga nije u interlokutornoj nadležnosti Žalbenog vijeća".

2. To da zahtjev optuženog nije zasnovan na ozbiljnim razlozima: "(...) Pretresno vijeće II je prilično pošteno izložilo i analiziralo i ubjedljivo otklonilo razne argumente koje je predočio Delić. (...) Podnosilac zahtjeva nije čak ni naveo, a pogotovo nije dokazao, niti da je Pretresno vijeće pogrešno protumačilo pravo, niti da je pogrešno shvatilo činjenice u njegovom zahtjevu za puštanje na slobodu".

Pravo na slobodu

Uprkos svojoj odluci da odbace ovaj zahtjev optuženog, sudije su bile mišljenja da ovaj zahtjev, osim drugih proceduralnih pitanja, postavlja fundamentalno pitanje "prava na slobodu prema međunarodnom pravu". Njihova odluka je stoga odgovorila na argumente odbrane u vezi sa ovim pitanjem.

Sudije su konstatovale, kao prvo da je "pravo na slobodu bez sumnje osnovno ljudsko pravo ", i objasnile da ovo "takođe povlači sa za sobom pravo na djelotvorni pravni lijek za uskraćivanje ili kršenje tog prava". U vezi s ovim pitanjem, sudije su napomenule da se time što je svoj zahtjev podnio Pretresnom vijeću, podnosilac zahtjeva poslužio "svojim pravom na osporavanje zakonitosti svog pritvora" te mu samim tim nije uskraćeno pravo na djelotvoran pravni lijek. Sudije su konstatovale da "riječ "djelotvoran" ne znači da zahtjev mora uspjeti; to bi bilo besmisleno". Sudije su zaključile da je Vijeće situaciju optuženog razmotrilo na "posve adekvatan način", "u skladu s odgovarajućim normama i standardima ljudskih prava".

Sudije su takođe napomenule da se zahtjev Hazima Delića konkretno odnosi na član 14(5) Međunarodnog sporazuma o građanskim i ljudskim pravima koji glasi "svako lice osuđeno za krivično djelo ima pravo da njegovu presudu i kaznu pregleda po zakonu viši sud". U vezi s ovom odredbom, sudije su zaključile da se ona "odnosi samo na presudu i kaznu, a ne na privremeno puštanje na slobodu niti druga interlokutorna pitanja". Sudije su dodale da su garancije sadržane u članu 14(5) Sporazuma "su takođe sadržane u postupcima pred Međunarodnim sudom", odnosno, članu 25 Statuta i pravilu108(A) Pravilnika o postupku i dokazima.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org