Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, odbrana podnela preliminarne podneske

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 8. jul 1997.
CC/PIO/224tPredmet Dokmanović, odbrana podnela preliminarne podneske

U ponedeljak, 7. jula 1997. godine, branilac Toma Fila podneo je preliminarni podnesak o raznim pitanjima u ime optuženog Slavka Dokmanovića:

1. Što se tiče hapšenja Slavka Dokmanovića, g. Fila je izjavio: "Hapšenjem Slavka Dokmanovića, to jest njegovim kidnapovanjem, narušena su njegova osnovna prava (...) jer su odbili da mu kažu sadržaj optužnice. S obzirom na to da je hapšenje ilegalno, branilac zahteva da se on odmah pusti na slobodu".

2. Što se tiče forme optužnice, g. Fila je tvrdio: "...optužnica mora da sadrži individualnu odgovornost optuženog lica, dok je u slučaju Slavka Dokmanovića to izostavljeno (...) Optužnica stoga nije opravdana i kao takva mora biti odbačena, a Slavko Dokmanović odmah pušten na slobodu".

3. Branilac Slavka Dokmanovića je takođe zahtevao: "...odvajanje postupka za Slavka Dokmanovića, kako bi se obezbedilo pravo Slavka Dokmanovića na suđenje bez nepotrebnog odgađanja..."

4. Na kraju, g. Fila je ustvrdio da ima pravo na to da "...mu se momentalno dostave dokumenti koji su dokazi / kopije / koji su deo optužnice uz izjave svedoka tužilaštva".

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu