Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, početak suđenja okvirno zakazan za ponedeljak 19. januar 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 2. decembar 1997.
CC/PIO/269tPredmet Dokmanović, početak suđenja okvirno zakazan za ponedeljak 19. januar 1998.

Pretresno veće II u sastavu: sudija Antonio Cassese (predsedavajući), sudija Richard May i sudija Florence Mumba u petak, 28. novembra 1997. godine izdalo je niz naloga kojim je otvoren put za početak suđenja optuženom Slavku Dokmanoviću.

Slavko Dokmanović, koji je u pritvoru Međunarodnog suda od 27. juna 1997. godine, prvobitno je bio optužen zajedno s Miletom Mrkšićem, Miroslavom Radićem i Veselinom Šljivančaninom 3. aprila 1996. u vezi s navodima o određenim zločinima počinjenim nakon pada Vukovara 1991. godine. 

Utvrđen okvirni datum početka suđenja

Tokom zatvorene statusne konferencije održane 27. novembra, i odbrana i tužilaštvo su izrazili spremnost za početak suđenja. Pretresno veće je u petak, 28. novembra naložilo da suđenje Slavku Dokmanovići počne u ponedeljak, 19. januara 1998. godine".

Međutim, ovaj datum početka suđenja "sekretar mora pismeno potvrditi stranama u postupku do 19. decembra 1997. godine".

Optuženom će se suditi odvojeno od saoptuženih

Napominjući da "nijedan od saoptuženih Slavka Dokmanovića nije predat Međunarodnom sudu niti izgleda da je proces predaje Međunarodnom sudu u toku" i uzevši u obzir da član 21(4)(c) Statuta Međunarodnog suda garantuje optuženom pravo "da mu se sudi bez nepotrebnog odlaganja", Pretresno veće II je naložilo "da se Slavku Dokmanoviću sudi odvojeno od Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina (...)".

Međutim, "Pretresno veće može ponovo razmotriti svoju odluku", ukoliko navedeni saoptuženi  budu predati Međunarodnom sudu pre početka suđenja Slavku Dokmanoviću.

Optužnica je izmenjena

Trećim nalogom od 28. novembra 1997. godine Pretresno veće II odobrilo je tužilaštvu da izmeni optužnicu podignutu 7. novembra 1995. protiv Mileta Mrkšića, Miroslav Radića i Veselina Šljivančanina i izmenjenu 3. aprila 1996. kako bi dodalo ime Slavka Dokmanovića.

Glavne izmene se tiču sledećeg (izmene su naznačene kurzivom):

1. Prisilno premeštanje osoba iz vukovarske bolnice:
"Od 300 ili više osoba koje su ujutro 20. novembra 1991. godine odvedene iz vukovarske bolnice, najmanje 200 je ubijeno na Ovčari. Više od 50 drugih muškaraca i dalje se vode kao nestali. Sve su te osobe bile žive po završetku neprijateljstava u Vukovaru i sve su pod stražom JNA odvedene prvo u kasarnu JNA, a potom na imanje na Ovčari. Otada nisu viđene žive"(...).

2. Žrtve masovnog ubistva na Ovčari:
- "Ova optužnica tereti pojedince odgovorne za masovno ubistvo oko 200 osoba hrvatske i drugih nesrpskih nacionalnosti na Ovčari, kod Vukovara u Hrvatskoj, koji su 20. novembra 1991. godine bili odvedeni iz vukovarske bolnice" .
- "U septembru i oktobru 1996. izvršena je ekshumacija masovne grobnice na Ovčari. Iz grobnice su uzvađena tela 198 muškaraca i dve žene" (...).
- Spisak imena žrtava masovnog ubistva će biti izmenjen kako bi se izbrisalo deset imena (pet osoba je bilo živo nakon masovnog ubistva, a pet je umrlo na drugim mestima) i kako bi se dodala tri imena.

3. Identifikacia vojne jedinice čiji su Mrkšić, Radić i Šljivančanin bili pripadnici: daljom istragom je otkriveno da su oni zapravo bili pripadnici "Prve gardijske motorizovane brigade (umesto "Gardijske brigade") koja je činila osnovnu komponentu Operativne grupe Jug JNA. Ovom jedinicom je komandovao Mile Mrkšić".

4. Uloga optuženih:
U dva relevantna paragrafa, tužilaštvo tvrdi: "Oko 20. novembra 1991. godine, JNA i pripadnici srpskih paravojnih snaga kojima je pomagao i u tome na drugi način učestvovao Slavko Dokmanović, a koji su bili pod komandom ili nadzorom Mileta Mrkšića, Miroslava Radića, Veselina Šljivančanina, odveli su najmanje 200 pojedinaca nesrba iz vukovarske bolnice, te ih zatim prevezli u jednu poljoprivrednu zgradu na Ovčari gde su ih nekoliko sati tukli. Posle toga, vojnici pod komandom ili nadzorom Mileta Mrkšića, Miroslava Radića Veselina Šljivančanina, kojima je pomagao i na drugi način u tome učestvovao Slavko Dokmanović, su zarobljene nesrbe, u grupama od deset do dvadeset, prevezli na mesto između Ovčare i Grabova gde su ih poubijali iz vatrenog oružja i na druge načine". (...)

5. Status i prebivalište optuženih:
- Mile Mrškić: "Nakon što su hrvatske snage u avgustu 1995. porazile Vojsku Republike Srpske Krajine, povukao se iz vojne službe";
- Miroslav Radić: "Nakon bitke za Vukovar, napustio je vojnu službu i počeo da se bavi privatnim biznisom u Srbiji";
- Veselin Šljivančanin: "Nakon unapređenja u čin pukovnika postavljen je da komanduje jednom brigadom JA u Podgorici, Crna Gora. Sada je pri jugoslovenskoj Vojnoj akademiji u Beogradu".

Mere za "za brzo odvijanje i vođenje suđenja"

Nakon konsultacija i sa odbranom i sa tužilaštvom, Pretresno veće II je u petak, 28. novembra 1997. naložilo niz mera "kako bi pomoglo brzom odvijanju i vođenju suđenja". Smišljene da pomognu sudijama da se pripreme za suđenje i, gde je to moguće, suze osporena pitanja, ove mere uključuju:
- Dostavljanje do 15. decembra 1997. Pretresnom veću "izjava svedoka i druge dokumentacije na koju će se oslanjati strane u postupku", a razume se da se "ovaj materijal neće smatrati dokazom (...) do trenutka kada (i ako) bude iznesen na suđenju ";

- Podnošenje do 15. decembra 1997. pretpretresnog podneska tužilaštva u kojem će "razjasniti navode optužnice, izneti sve detalje predmeta protiv Slavka Dokmanovića i identifikovati sporna pitanja";

- Podnošenje do 5. januara 1998. dokumenta odbrane u kojem će "navesti koje delove izmenjene i dopunjene optužnice prihvata, a koje odbacuje (...) te iz kojih razloga, i u kojem će takođe navesti opštu strategiju odbrane od optužbi".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu