Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, Pretresno veće odbacilo zahtev za puštanje optuženog na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 27. oktobar 1997.
CC/PIO/251tPredmet Dokmanović, Pretresno veće odbacilo zahtev za puštanje optuženog na slobodu

Pretresno veće II (u sastavu: sudija McDonald, predsedavajući, sudija Odio Benito i sudija Jan) u sredu 22. oktobra 1997. godine donelo je odluku po Zahtevu za puštanje Slavka Dokmanovića na slobodu: Pretresno veće je odbacilo zahtev optuženog.

Odluka je donesena u skladu s pretresom o preliminarnim podnescima održanom 5. i 8. septembra 1997, tokom kojeg je branilac Slavka Dokmanovića zahtevao puštanje na slobodu pošto je hapšenje bilo nezakonito, čime su prekršeni Statut i Pravilnik o postupku i dokazima, suverenitet SRJ i međunarodno pravo (Vidi saoštenja za javnost 224 i 239). Tužilaštvo je tvrdilo da su Statut i Pravilnik ispoštovani u potpunosti u svim aspektima hapšenja.

Nalazi Pretresnog veća:

Odbijajući da odobri ovaj zathev branioca Slavka Dokmanovića za puštanje na slobodu, Pretresno veće je došlo do zaključka da je optuženi "uhapšen u delu Hrvatske koji je pod upravom UNTAES, od strane snaga UNTAES, i uz učešće Tužilaštva. UNTAES je legitimno izvršio nalog za hapšenje što mu je naloženo u skladu s pravilom 59bis Pravilnika, a Tužilaštvo je optuženog obavestilo o njegovim pravima. Pravilo 59bis omogućava metodu hapšenja dodatnu odredbama pravila 55 i u potpunosti je u skladu sa Statutom".

Pravilo 59bis glasi:

Pravilo 59bis

Dostava naloga za hapšenje

"Bez obzira na pravila 55 do 59, na osnovu naloga stalnog sudije, sekretar dostavlja odgovarajućim vlastima, međunarodnom telu ili tužiocu jedan primerak naloga za hapšenje optuženog, pod uslovima koje odredi sudija, zajedno s nalogom za neodložno dovođenje optuženog na Sud, u slučaju da ga uhapse te vlasti, međunarodno telo ili tužilac. Prilikom hapšenja, optuženi se odmah obaveštava na jeziku koji razume o optužbama protiv njega, kao i o tome da će biti prebačen na Međunarodni sud. Posle dovođenja pročitaće mu se optužnica i prava optuženog na jeziku koji razume i biće na tom jeziku upozoren na svoja prava".

U odnosu na navode Slavka Dokmanovića da su ga predstavnici Tužilaštva uveravali da će mu biti omogućen slobodan prolaz (tvrdnja koju je Tužilaštvo poreklo), Pretresno veće je zaključilo da predočeni dokazi "sugerišu da Slavku Dokmanoviću nisu pružena uveravanja da će imati bezbedan prolaz i da neće biti uhapšen od strane predstavnika Tužilaštva i UNTAES". Štaviše, sudije su konstatovale da se takva garancija bezbednog prolaza ne bi mogla sprovesti pošto "samo Pretresno veće ima pravo da izdaje takve garancije u vezi sa Međunarodnim sudom."

Osvrćući se na pitanje načina korišćenog kako bi se Slavko Dokmanović uhapsio, Pretresno veće je zaključilo da on "ne predstavlja ni kršenje principa međunarodnog prava ni suvereniteta SRJ". Veće je zaključilo da je "UNTAES, izvršavajući svoju obavezu da sarađuje s Međunarodnim sudom i izvršavajući svoj mandat u skladu s glavom VII Povelje Ujedinjenih nacija, garantuje efikasan rad Međunarodnog suda i tako doprinosi održavanju međunarodnog mira i bezbednosti, što mu je i svrha".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu