Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, prvo stupanje pred sud zakazano za petak, 4. jul

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 2. jul 1997.
CC/PIO/222tPredmet Dokmanović, prvo stupanje pred sud zakazano za petak, 4. jul


Datum prvog stupanja pred sud optuženog Slavka Dokmanovića zakazan je za petak, 4. jul 1997. godine u 10:00 časova.

Tokom ovog pretresa, od optuženog će biti zahtevano da se izjasni da li je ili nije kriv po svakoj od tačaka optužnice. Optužnica će u međuvremenu biti odpečaćena.

Prvo stupanje pred sud će biti obavljeno pred Pretresnim većem II u sastavu sudija Gabrielle McDonald (predsedavajuća), sudija Elizabeth Odio Benito i sudija Saad Saood Jan.

Tužilaštvo će predstavljati g. Grant Niemann, viši zastupnik tužilaštva.

Optuženog, koji će biti prisutan, zastupaće g. Toma Fila, advokat iz Beograda.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu