Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, Tužilaštvo podnelo odgovor na žalbu optuženog na odluku po zahtevu za puštanju na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 10. novembar 1997.
CC/PIO/259tPredmet Dokmanović, Tužilaštvo podnelo odgovor na žalbu optuženog na odluku po zahtevu za puštanju na slobodu

Tužilaštvo je 7. novembra 1997. podnelo Odgovor tužilaštva na žalbu odbrane na odluku Pretresnog veća po zahtevu za privremeno puštanje na slobodu Slavka Dokmanovića. Odgovor je podnesen u odnosu na žalbu koju je podnela odbrana i kojom je zahtevala od Žalbenog veća da: (i) "preinači" odluku Pretresnog veća da ne pusti Slavka Dokmanovića na slobodu, (ii) da oslobodi optuženog i (iii) vrati ga u njegovo mesto prebivališta (Vidi Saopštenje za javnost 254).

U svom odgovoru, tužilaštvo tvrdi da "podnosi ovaj ograničeni odgovor koji se tiče samo toga da je odbrana pokrenula ozbiljna pitanja da Žalbeno veće razmatra odluku Pretresnog veća", što je preduslov u skladu s pravilom 72(B)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Tužilaštvo zahteva od Žalbenog veća da odbaci zahtev za razmatranje u žalbenom postupku, iznoseći sledeće razloge:

1. Argumenti navedeni u žalbenom podnesku odbrane ne opravdavaju odobravanje ulaganja žalbe;

2. Žalbeni podnesak odbrane se bavi iskjučivo činjeničnim i pravnim pitanjima koja su već bila pokrenuta i o kojima je jasno odlučilo Pretresno veće;

3. Žalbeni podnesak odbrane ne iznosi, s bilo kakvom preciznošću, ni jedan ozbiljan razlog za ulaganje žalbe.

Celokupni tekst ovog dokumenta je, na zahtev, dostupan u Službi za odnose s javnošću.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu