Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Erdemović: drugom svjedoku odbrane dodijeljen pseudonim

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 15. novembar 1996.
CC/PIO/0128t

Predmet Erdemović: drugom svjedoku odbrane dodijeljen pseudonim

Na zahtjev branilaca Dražena Erdemovića, kome je pretres prije odmjeravanja kazne zakazan za 19. i 20. novembar 1996. godine, Pretresno vijeće I je u srijedu 13. novembra naložilo mjere za zaštitu drugog svjedoka odbrane.

Slično odluci od 18. oktobra koja se odnosi na svjedoka "X" (vidi Saopštenje za javnost 120), Vijeće je naložilo da se ovom drugom svjedoku dodijeli pseudonim “Y”; da ime, adresa i mjesto prebivališta i drugi identifikacijski podaci o ovoj osobi ne budu objelodanjeni javnosti ili sredstvima javnog informisanja, da ulaz u sudnicu bude zaštićen; kao i da se tokom svjedočenja ovog svjedoka koriste uređaji za izmjenu slike i tona.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org