Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Erdemović: novi sastav Žalbenog vijeća

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 7. januar 1997.
CC/PIO/145tPredmet Erdemović: novi sastav Žalbenog vijeća

Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Antonio Cassese nalogom od  6. januara 1997. godine imenovao je sudiju Gabrielle Kirk McDonald u Žalbeno vijeće "jedino u svrhu razmatranja žalbe" koju je uložio Dražen Erdemović na izrečenu presudu o kazni.

Sudija McDonald će zamijeniti sudiju Julesa Deschenesa, koji je prvobitno imenovan (vidi Saopštenje za javnost 144) ali je privremeno spriječen.

Žalbeno vijeće u predmetu Erdemović će stoga biti u sljedećem sastavu: sudija Antonio Cassese (predsjedavajići), sudija Haopei Li, sudija ser Ninian Stephen, sudija Gabrielle Kirk McDonald i sudija Lal Chand Vohrah.

Još nije utvrđen datum održavanja pretresa.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu