Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Erdemović, pretres pred izricanje kazne odgođen

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 4. jul 1996.
CC/PIO/096t

Predmet Erdemović, pretres pred izricanje kazne odgođen

Danas je održana in camera sjednica vijeća u predmetu Erdemović.

Sjednica je održana kako bi se diskutovalo o rezultatima psihološkog i psihijatrijskog vještačenja koje su na optuženom obavili nezavisni stručnjaci (dva iz Nizozemske i jedan iz Jugoslavije).

Zaključeno je da opuženi ne može u ovom momentu da podnese suđenje jer boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja.

Na osnovu toga, sudije Pretresnog vijeća I su odlučile da se pretres pred izricanje kazne, koji je bio zakazan za 8. i 9. jul 1996. godine, odgodi.

Novi datum pretresa će biti zakazan nakon nove procjene zdravlja optuženog. Ova procjena će biti obavljena prije 1. oktobra 1996. godine.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org