Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Erdemović: pretres prije odmjeravanja kazne zakazan za 19. i 20. novembar 1996.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 21. oktobar 1996.
CC/PIO/0120t

Predmet Erdemović: pretres prije odmjeravanja kazne zakazan za 19. i 20. novembar 1996.

Zatvorena statusna konferencija u predmetu Dražena Erdemovića održana je 18. oktobra 1996. pred Pretresnim vijećem I kojim je predsjedavao sudija Claude Jorda.

Svrha ovog pretresa je bila da se razmotre rezultati psihijatrijskiog i psihološkog vještačenja koje je Vijeće naložilo 4. jula 1996., a koje su izvršila tri nezavisna vještaka (A.L. Elsman i M.M. de Groot iz Nizozemske i prof. Marić iz Savezne Republike Jugoslavije). Medicinski vještaci su zaključili da se "s obzirom na njegovo trenutno stanje, optuženi mora smatrati sposobnim da mu se sudi".

Kao posljedica ovoga, i uz saglasnost svih strana, sudije su zakazale pretres prije odmjeravanja kazne za utorak 19. i srijedu 20. novembra 1996., u skladu s članom 100 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Pravilo 100 nalaže da, ako se optuženi potvrdno izjasni o krivici, tužilaštvo i odbrana "mogu podnijeti sve relevantne informacije koje mogu pomoći pretresnom vijeću u odmjeravanju odgovarajuće kazne".

Prema Statutu i Pravilniku o postupku i dokazima, takve "relevantne informacije" odnose se na težinu krivičnog djela, individualne okolnosti optuženog kao i prisustvo bilo kakvih olakšavajućih ili otežavajućih okolnosti.

Tokom dodatnog zatvorenog pretresa održanog 18. oktobra 1996., Pretresno vijeće I razmotrilo je zaštitne mjere za svjedoke odbrane koji treba da svjedoče na pretresu prije odmjeravanja kazne. Ovaj svjedok će imati pseudonim X; njegovo ime, adresa i svi drugi identifikacioni podaci neće biti objelodanjeni javnosti i sredstvima javnog informisanja; njegov ulazak i izlazak iz zgrade Međunarodnog suda će biti pod obezbjeđenjem, a tokom pretresa će biti korišćeni uređaji za izmjenu slike i zvuka.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org