Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Furundžija: Presuda će biti izrečena 10. decembra 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 2. decembar 1998.
CC/PIU/367tPredmet Furundžija: Presuda će biti izrečena 10. decembra 1998.

Pretresno vijeće II, u sastavu: sudija Mumba (predsjedavajuća), sudija Cassese i sudija May, izreći će presudu u predmetu Furundžija u četvrtak, 10. decembra 1998. godine u 14:00 sati u skladu s članom 23 Statuta i pravilom 98ter Pravilnika o postupku i dokazima.

U skladu s pravilom 87(c) Pravilnika o postupku i dokazima, Vijeće će izreći presudu, a ako optuženi bude proglašen krivim za neke ili sve optužbe za koje se tereti, izreći će i kaznu.


Kontekst:

Prema optužnici, Anto Furundžija je tokom rata bio zapovjednik specijalne jedinice HVO-a pod nazivom Džokeri, sa sjedištem u (objektu "Bungalov") u Vitezu. Prema optužnici, on je bio u "Bungalovu" 15. maja 1993., ili otprilike tog dana, kako bi ispitao dvoje zatočenika koje je zlostavljao jedan drugi pripadnik Džokera. Anto Furundžija je, kako se tvrdi, bio prisutan kada je jedna zatočenica seksualno zlostavljana i nije učinio ništa da to spriječi. Optuženog su uhapsili pripadnici snaga SFOR-a 18. decembra 1997. godine. Tokom prvog stupanja pred sud 19. decembra 1997. godine izjasnio se da nije kriv.

Izmijenjenom i dopunjenom optužnicom od 2. juna 1998. godine optuženi se tereti po dvije tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja (mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući silovanje).

Suđenje je počelo 8. juna 1998. godine i okončano je 22. juna nakon sedam dana pretresa. Međutim, dok su sudije razmatrale presudu, odbrana je 9. jula podnijela zahtjev "za brisanje svjedočenja svjedokinje A zbog propusta tužilaštva ili, u slučaju osuđujuće presude, za ponovno suđenje". Pretres po ovom zahtjevu održan je 14. jula, tokom kojeg je Pretresno vijeće naložilo nastavak suđenja kako bi odbrana mogla ponovo pozvati na (unakrsno) ispitivanje svjedoke u vezi s relevantnim liječenjem i psihijatrijskom njegom svjedokinje A, i kako bi se razmotrili mogući novi dokazi sa tim u vezi. Tužilaštvu je odobreno da pozove svjedoke u postupku pobijanja, ukoliko za to bude potrebe. Suđenje je nastavljeno 9. novembra 1998. i okončano 12. novembra 1998. godine. Neki dijelovi pretresa su bili zatvoreni za javnost.

Tužilaštvo je ukupno pozvalo šest svjedoka i dva svjedoka u postupku pobijanja. Odbrana je pozvala četiri svjedoka, jednog svjedoka u vezi s odmjeravanjem kazne i jednog u procesu duplike.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu