Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Gotovina i drugi: Presuda Žalbenog vijeća dostupna na bosanskom, hrvatskom ili srpskom

 
 
Hag, 25. jul 2013.
 

Predmet Gotovina i drugi: Presuda Žalbenog vijeća dostupna na bosanskom, hrvatskom ili srpskom

Cjelokupni tekst Presude Žalbenog vijeća u postupku protiv Ante Gotovine i Mladena Markača sada je dostupan na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. Žalbeno vijeće je 16. studenog 2012. obojicu optuženih oslobodilo krivice i naložilo njihovo puštanje na slobodu. Cjelokupni tekst, kao i sažetak presude dostupni su putem poveznice Predmeti na internetskoj stranici MKSJ-a.