Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Hadžić: Pretresno veće obilazi mesta događaja u istočnoj Hrvatskoj

VEĆA
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 23. septembar 2013.
KE/CS/PR1579t

Predmet Hadžić: Pretresno veće obilazi mesta događaja u istočnoj Hrvatskoj

Pretresno veće u postupku protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsednika Republike Srpske Krajine, danas je započelo petodnevni obilazak lokacija u istočnoj Hrvatskoj relevantnih za optužnicu kako bi steklo neposredni uvid u mesta događaja, uključujući i topografiju relevantnih područja.

Delegacija se sastoji od sudija Delvoiea (predsedavajući), Halla i Mindue, pomoćnog osoblja Međunarodnog suda i predstavnika Tužilaštva i odbrane.

Obilazak se obavlja u skladu s pravilom 4 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, prema kojem, ‘Sudska veća mogu obavljati svoje dužnosti i van sedišta Međunarodnog suda ako to predsednik odobri u interesu pravde’.

Hadžić se tereti za brojne zločine počinjene u Hrvatskoj od juna 1991. do decembra 1993. godine, između ostalog za progone, ubistvo, zatočenje, mučenje, nehumana dela, okrutno postupanje, deportacije i bezobzirno pustošenje.

Hadžić je uhapšen 20. jula 2011, a njegovo prvo stupanje pred Sud održano je 25. jula 2011. On je bio poslednji preostali optuženi u bekstvu od ukupno 161 lica protiv kojih je Međunarodni sud podigao optužnicu.


Novinske agencije se obaveštavaju da tokom posete mjestima događaja neće biti susreta s medijima.

Za više informacija stupite u kontakt s Magdalenom Spalińskom, portparolom Sekretarijata i Sudskih veća na telefon +31 65 357 8006