Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Janka Bobetka - Nalog Republici Hrvatskoj da uruči optužnicu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost


(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA
 

Den Haag, 25. ožujka 2003.

J.L./P.I.S./741-tPREDMET JANKA BOBETKA

NALOG REPUBLICI HRVATSKOJ DA URUČI OPTUŽNICU


Dana 24. ožujka 2003., sudac Carmel
Agius skinuo je oznaku "povjerljivo" s naloga upućenog
vlastima Republike Hrvatske 19. ožujka 2003., kojim se nalaže
da optužnica protiv Janka Bobetka bude uručena
optuženom ili pravnom zastupniku po njegovu izboru. Sudac Agius je
nadalje naložio da Hrvatska u roku od 15 dana od izricanja ove odluke
potvrdi da je uručila
optužnicu.


Sudac Agius također
je naložio da nalozi za uhićenje
i predaju koje je Sud izdao 17. i 20. rujna budu obustavljeni odmah po
uručenju
optužnice, te da hrvatske vlasti dostavljaju tajniku Suda liječnički
izvještaj o zdravstvenom stanju optuženog svakog mjeseca.


Ovaj nalog uslijedio je nakon odluke
suca Agiusa od 19. ožujka 2003. po "Zahtjevu tužitelja
da se zakaže ročište
o zdravstvenoj sposobnosti i poduzmu mjere s tim u vezi". U odluci
sudac Agius smatra da iz liječničkog
izvještaja koji su podnijeli stručnjaci
koje je imenovao tajnik Suda "jasno proizlazi da optuženi
nije sposoban doputovati i sudjelovati u su
đenju
pred ovim Sudom"
, te da "je za daljnje
postupanje u ovom predmetu jedino relevantno pitanje uspostavljanja mehanizma
mjese
čnog
praćenja
sa svrhom ocjenjivanja zdravstvenog stanja optuženog i izvještavanja
o njemu nadležnih tijela Međunarodnog
suda".


Nadalje, s obzirom da optuženi
nije sposoban putovati sudac Agius smatra da je "opravdano obustaviti
izvršenje naloga za uhi
ćenje
i predaju optuženog dok se zdravstveno stanje optuženog ne promijeni
i on ne postane sposoban sudjelovati u suđenju".


*****