Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Jelisić, Tužilaštvo podnijelo najavu žalbe

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 25. oktobar 1999.
JL/PIS/442tPredmet Jelisić, Tužilaštvo podnijelo najavu žalbe

Nakon Presude koju je Pretresno vijeće I izreklo 19. oktobra 1999. godine, kojom je Goran Jelisić oslobođen optužbe za genocid i proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti i djela kršenja zakona i običaja ratovanja (vidi Saopštenje za javnost br. 441), tužilaštvo je 21. oktobra 1999. godine podnijelo najavu žalbe.

U najavi se ističe da će se "žalbeni osnovi ticati pravnih pitanja, uključujući proceduru, kao i utvrđenim činjenicama u vezi s oslobađajućom presudom Goranu Jelisiću za tačku 1 Optužnice".

U skladu s pravilom 111 Pravilnika o postupku i dokazima, tužilaštvo će navesti osnove za žalbu i pravne izvore na koje se poziva u podnesku u kojem se iznose argumenti. Rok od 90 dana za podnošenje podneska u kojem se iznose argumenti počinje od dana kojeg je objavljeno pisano obrazloženje Presude Pretresnog vijeća.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu