Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kolundžija ('Logor Keraterm'): Identitet optuženog utvrđen, prvo stupanje pred sud se nastavlja 13. jula

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 25. jun 1999.
SP/PIU/411tPredmet Kolundžija ("Logor Keraterm"): Identitet optuženog utvrđen, prvo stupanje pred sud se nastavlja 13. jula

Pretresno vijeće III (u sastavu: sudije May (predsjedavajući), Bennouna i Robinson) je 24. juna 1999. godine održalo pretres s izvođenjem dokaza naložen nakon podneska branioca Dragana Kolundžije o pogrešno utvrđenom identitetu prilikom njegovog prvog stupanja pred sud 14. juna 1999. godine (vidi Saopštenje za javnost br. 410).

U svom pisanom podnesku od 22. juna 1999. godine odbrana je priznala da je Dragan Kolundžija bio prisutan u logoru Keraterm i shodno tome povukla zahtjev za pretres s izvođenjem dokaza. Međutim, tokom pretresa, branilac je i dalje tvrdio da optuženi nije osoba imenovana u optužnici. Tužilaštvo je pozvalo dva svjedoka (od kojih je jedan svjedočio na zatvorenoj sjednici) kako bi utvrdilo identitet optuženog.

Pretresno vijeće se uvjerilo da Dragan Kolundžija jeste "optuženi imenovan u optužnici" i naložilo da se optuženi izjasni o optužbama u utorak, 13. jula 1999. godine u 14:30 sati, kada će se nastaviti prvo stupanje pred sud.

Osim toga, tužilaštvo je sudiji Lal Chand Vohrahu podnijelo na potvrđivanje izmijenjenu i dopunjenu optužnicu kojom zahtjeva da se Dragan Kolundžija pridruži optuženima imenovanim u optužnici protiv "Kvočke i drugih" ("Logori Omarska i Keraterm"). Pretresno vijeće je napomenulo da, nakon što izmijenjena i dopunjena optužnica bude potvrđena, svaki od optuženih imenovanih u Optužnici može podnijeti zahtjev za razdvajanje postupka.

Optuženi će ostati u Pritvorskoj jedinici dok se ne naloži drugačije.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu