Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kovačević, ponovo zakazano novo prvo stupanje pred sud

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 9. jun 1998.
CC/PIU/323tPredmet Kovačević, ponovo zakazano novo prvo stupanje pred sud

Na zahtjev odbrane Pretresno vijeće II je 8. juna 1998. izdalo nalog prema kojem je novo prvo stupanje pred sud optuženog da bi se izjasnio o novim optužbama iz izmijenjene i dopunjene optužnice, koje je bilo zakazano za petak, 12. jun, sada odgođeno za 6. jul 1998. u 9:30 sati nakon početka suđenja.

*****


Cjelokupni tekst zahtjeva odbrane ("Zahtjev odbrane za odgodu datuma novog prvog stupanja optuženog pred sud" koji je podnijet 5. juna 1998.) i nalog o rasporedu Pretresnog vijeća II od 8. juna 1998. dostupni su na zahtjev..
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu