Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kovačević: prvo stupanje pred sud zakazano za 30. jul

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 29. jul 1997.
CC/PIO/233tPredmet Kovačević: prvo stupanje pred sud zakazano za 30. jul

Datum prvog stupanja pred sud optuženog Milana Kovačevića zakazan je za 30. jul 1997. u 16:30 sati.

Tokom ovog pretresa od optuženog će biti zatraženo da se izjasni o krivici po svakoj od tačaka optužnice.

Prvo stupanje pred sud će se održati pred Pretresnim vijećem II u sastavu: sudija Sir Ninian Stephen (predsjedavajući), sudija Adolphus Karibi-Whyte i sudija Saad Saood Jan.

Tužilaštvo će predstavljati g. Grant Niemann, viši zastupnik tužilaštva u prvostepenim postupcima.

Optuženog, koji će takođe biti prisutan, zastupaće g. Igor Pantelić, advokat iz Beograda.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu