Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kovačević, suđenje počinje u ponedjeljak 6. jula

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 2. jul 1998.
CC/PIU/328tPredmet Kovačević, suđenje počinje u ponedjeljak 6. jula

Prvo suđenje po optužbama za genocid

Suđenje optuženom Milanu Kovačeviću će početi u ponedjeljak, 6. jula 1998. Pretres će početi u 09:30 sati pred Pretresnim vijećem II, u sastavu: sudija May, predsjedavajući, sudija Cassese i sudija Mumba.

Informacije o optuženom

Prema optužnici, Milan Kovačević (rođen 10. februara 1941. u selu Božići, opština Prijedor) bio je potpredsjednik Kriznog štaba Srpske demokratske stranke (SDS) u opštini Prijedor. "U periodu od 29. aprila do 31. decembra 1992, Krizni štab je imao nadležnost i kontrolu nad: napadima na nesrpska sela i područja; hapšenjem i zatočenjem stanovništva bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata; uspostavljanjem i vođenjem zatočeničkih logora; i, deportacijama i prisilnim premještanjem stanovništva bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata izvan opštine [Prijedor]".

"Kao potpredsjednik Kriznog štaba, Milan Kovačević je odigrao ključnu ulogu u zločinima počinjenim u opštini Prijedor. […]".

Informacije o optužnici

Prvobitna optužnica, podignuta 13. marta 1997. godine, teretila ga je po jednoj tački za saučesništvo u genocidu. Optužnica je izmijenjena i dopunjena 23. juna 1998. kako bi se uvrstile dodatne optužbe. Milan Kovačević se sada tereti za genocid (1 tačka), saučesništvo u genocidu (1 tačka), zločine protiv čovječnosti (4 tačke), kršenja zakona i običaja ratovanja (4 tačke), i teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine (5 tačaka) za svoje navodno kriminalno ponašanje.

Pošto je optužnica izmijenjena i dopunjena nakon prvog stupanja optuženog pred sud na kojem se izjasnio o optužbama iz prvobitne optužnice 30. jula 1997. i budući da su sada podignute dodatne optužbe, Milan Kovačević će morati da se izjasni o novim optužbama prije nego što samo suđenje bude moglo da počne.

Zahtjevi po kojima treba da bude riješeno

Optuženi je 30. juna 1998. podnio zahtjev za brisanje raznih tačaka u vezi s članom 2, teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine i članom 3, kršenja zakona i običaja ratovanja, Statuta.

Raspored za ponedjeljak

U ponedjeljak, 6. jula, pretres će početi ponovljenim prvim stupanjem pred sud optuženog kako bi se izjasnio o krivici po novim optužbama u izmijenjenoj i dopunjenoj optužnici.

Nakon toga, Pretresno vijeće će saslušati usmene argumente o različitim zahtjevima i podnescima po kojima treba riješiti i o bilo kojim preostalim pitanjima.

Suđenje će početi nakon toga.

Informacije o stranama u postupku

Tužilaštvo će zastupati gđa. Brenda Hollis, viši zastupnik tužilaštva i g. Michael Keegan, zastupnik tužilaštva.

Optuženom će pomagati g. Dušan Vučićević i g. Anthony D’Amato, obojica članovi Advokatske komore Čikaga.

Informacije o Pretresnom vijeću

Pretresno vijeće II je u sastavu: sudija Richard May (Ujedinjeno Kraljevstvo), predsjedavajući, sudija Antonio Cassese (Italija) i sudija Florence Ndepele Mwachande Mumba (Zambija).
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu