Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kupreškić i drugi, četvorica optuženih podnijela preliminarni zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 17. novembar 1997.
CC/PIO/262tPredmet Kupreškić i drugi, četvorica optuženih podnijela preliminarni zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

Branioci četvorice optuženih u predmetu Kupreškić su 14. novembra 1997. godine podnijeli zajednički zahtjev za privremeno puštanje na slobodu u skladu s pravilom 65 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

Ranko Radović (iz Zagreba) podnio je zahtjev za svoje klijente Mirjana Kupreškića i Zorana Kupreškića, g. Luka Susak (iz Zagreba) podnio je zahtjev za Dragu Josipovića, a g. Petar Pulišelić (takođe iz Zagreba) podnio je zahtjev za Dragana Papića.

U zajedničkom podnesku branioci optuženih su zahtijevali njihovo privremeno puštanje na slobodu na osnovu toga što su oni "porodični ljudi i ovaj zahtjev bi im olakšao situaciju, i njima i njihovim porodicama, i optužbe jasno ukazuju na to da su oni podređena lica koja su, prema optužnici, obični izvršioci, a ne organizatori ili nalogodavci".

Osim toga, optuženi su izrazili spremnost da "daju izjave" dajući uvjerenja da će se pojaviti pred Međunarodnim sudom radi suđenja, ukoliko im se ovaj zahtjev odobri. Takođe uvjeravaju sud da dok budu privremeno pušteni na slobodu iz pritvora Međunarodnog suda, neće ugrožavati žrtve i svjedoke.

Na kraju, odbrana je zahtijevala da Pretresno vijeće "odredi kauciju", u skladu s pravilom 65. Pravilo 65 glasi: Nakon što je pritvoren, optuženi može biti pušten na slobodu samo na osnovu naloga pretresnog vijeća.

Pretresno vijeće može izdati nalog za puštanje na slobodu samo u izuzetnim okolnostima, i to nakon što čuje stav zemlje domaćina i samo ako se uvjeri da će se optuženi pojaviti na suđenju i da, u slučaju puštanja na slobodu, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ili bilo koju drugu osobu. 
Za puštanje optuženog na slobodu Pretresno vijeće može odrediti bilo koje uslove koje smatra odgovarajućima, uključujući polaganje kaucije i poštovanje uslova koji su potrebni da bi se osiguralo prisustvo optuženog na suđenju i zaštita drugih.

Na sve odluke donesene na osnovu ovog pravila može se uložiti žalba ako njeno podnošenje odobri tročlano Žalbeno vijeće kojem su izneseni dovoljni razlozi, u roku od petnaest dana od donošenja osporavane odluke.

Pretresno vijeće može izdati nalog za hapšenje ukoliko je to potrebno da bi se osiguralo prisustvo optuženog koji je pušten ili se iz bilo kojeg drugog razloga nalazi na slobodi. Odredbe Drugog odjeljka Petog dijela primjenjuju se mutatis mutandis.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu