Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kupreškić i drugi: Pretresno vijeće donijelo odluke po više pretpretresnih podnesaka

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 18. maj 1998.
CC/PIU/317tPredmet Kupreškić i drugi: Pretresno vijeće donijelo odluke po više pretpretresnih podnesaka

Pretresno vijeće II (u sastavu sudija Cassese, predsjedavajući, sudija May i sudija Mumba)  je u petak, 15. maja donijelo tri odluke rješavajući po nekim pretpretresnim zahtjevima.

1. U vezi s podnescima o formi optužnice koje su odvojeno podnijeli Vlatko Kupreškić, Dragan Papić, Zoran Kupreškić, Vladimir Šantić, Drago Josipović i Mirjan Kupreškić, Pretresno vijeće bilo je mišljenja da optužnica ispunjava odredbe pravila 47 i da "tužilaštvo može opravdano podnijeti kumulativne optužbe kada članovi Statuta na koje se poziva zaštićuju različite vrijednosti i kada svaki član […] zahtjeva pravne elemente koji su nezavisni od ostalih članova". Vijeće je shodno tome odbacilo zahtjeve.

2. Vijeće je takođe odbacilo zahtjeve za odvojena suđenja koje su podnijeli optuženi Vlatko Kupreškić i Zoran Kupreškić. Pretresno vijeće je ustanovilo da pravilo 48 "omogućava zajedničke optužnice i suđenja osobama optuženim za zločine počinjene zajedno tokom iste operacije", i da odbrana "nije pokazala da bi moglo doći do sukoba interesa tokom zajedničkog suđenja" prema odredbama pravila 82. Vijeće je takođe smatralo da "izdavanje naloga za odvojena suđenja ne bi uticalo na pravo optuženpg na pravično i ekspeditivno suđenje".

3. Zahtjev za privremeno puštanje na slobodu koji je podnio Vlatko Kupreškić je takođe odbačen. Sudije su napomenule da je optuženi "tjelesno sposoban da pristupi suđenju" i da odbrana  "nije uspjela pokazati postojanje izuzetnih okolnosti" što je kriterijum prema odredbama pravila 65 o privremenom puštanju na slobodu.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu