Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Kupreškić, Odbijen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 17. decembar 1997.
CC/PIO/276tPredmet Kupreškić, Odbijen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu

Pretresno vijeće II (u sastavu: sudija Antonio Cassese, predsjedavajući, sudija Richard May i sudija Florence Mumba) je u ponedjeljak, 15. decembra 1997. godine odbilo zahtjev za privremeno puštanje na slobodu šestorice optuženih podnesen 14. novembra, odnosno 27. novembra 1997. godine (vidi Saopštenje za javnost br. 262 i Sedmični pregled aktivnosti MKSJ br. 7).

Načelo preventivnog pritvora

Podsjećajući da Pravilnik o postupku i dokazima MKSJ postavlja da je ovo načelo "više puta potvrđeno praksom Međunarodnog suda", Pretresno vijeće je bilo mišljenja da se "privremeno puštanje na slobodu nalaže jedino u izuzetnim i rijetkim okolnostima, kao kada je zdravstveno stanje optuženog nespojivo s bilo kakvim oblikom pritvora".


Četiri kriterijuma

U skladu s praksom MKSJ-a, prilikom razmatranja zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu "moraju biti zadovoljena četiri kriterijuma da bi Pretresno vijeće odobrilo privremeno puštanje optuženog na slobodu".

Optuženi mora pokazati:

Da postoje izuzetne okolnosti, da će se pojaviti na suđenju, da ukoliko budu pušteni na slobodu neće predstavljati prijetnju bilo kojoj žrtvi, svjedoku ili drugoj osobi i da se mora saslušati mišljene zemlje domaćina.

Primjenjujući ove kriterijume na šestoricu optuženih, sudije su utvrdile sljedeće:

"Činjenica da je neko "porodičan čovjek" ne predstavlja izuzetnu okolnost". Dobrovoljna predaja optuženih i njihov "podređeni" položaj (nasuprot osobama koje komanduju situacijom) ne garantuje da će se pojaviti na suđenju. Činjenica da su optuženi sada u posjedu iskaza određenih svjedoka "pridosnosi riziku ometanja provođenja pravde".
 
Pretresno vijeće je zaključilo da podnosioci zahtjeva nisu zadovoljili te kriterijume, i odbacilo zahtjev za privremeno puštanje na slobodu.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu