Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Milošević: Pretresno vijeće izdalo nalog o budućem vođenju suđenja

Obavjestenje za medije - 6. juli 2004.

Press Advisory. Avis pour information. Obavještenje za medije
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

 

Hag, 6. juli 2004.
CT/P.I.S./184t

PREDMET MILOŠEVIĆ:
PRETRESNO VIJEĆE IZDALO NALOG O BUDUĆEM VOĐENJU SUĐENJA

Obavještavamo vas da je Pretresno vijeće III u sastavu: sudija Robinson (predsjedavajući), sudija Kwon i sudija Bonomy, u utorak, 6. jula 2004., izdalo Nalog o budućem vođenju suđenja.

Kompletni tekst ovog Naloga možete naći na našoj Internet stranici: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tord/bcs/mil-ord040706b2.htm

Za dodatne informacije, nazovite: +31 (70) 512-5343 or 512-5356.