Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Miroslav Deronjić: naložena dodatna rasprava o kazni

 PRETRESNO VIJEĆE
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 20. februar 2004.
JM/P.I.S./823t

Predmet Miroslav Deronjić: naložena dodatna rasprava o kazni

Dana 19. februara 2004., Pretresno vijeće II, u sastavu: sudija Schomburg (predsjedavajući), sudija Mumba i sudija Agius, izdalo je nalog za održavanje nove rasprave o kazni u predmetu Tužilac protiv Miroslava Deronjića.

Rasprava je zakazana za petak 5. marta 2004, od 9:00 do 19:00 sati, u sudnici II, te, provizorno za 8. mart 2004. od 9:00 do 19:00 sati.

Podaci o predmetu

Dana 30. septembra 2003., optuženi se izjasnio krivim po jednoj tački druge izmijenjene optužnice za progone na političkoj rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti.

Dana 28. januara 2004., Pretresno vijeće II je optuženog proglasilo krivim “u vezi s drugom izmijenjenom optužnicom i dopunskim činjeničnim osnovom, nakon što je dobilo razjašnjenja, koja je on dao u izjavi u ovom predmetu 27. i 28. januara 2004”.

Prema ovom nalogu ‘tokom vijećanja održanog odmah nakon rasprave o kazni, Pretresno vijeće je ponovno razmotrilo izjavu optuženog i uporedilo je sa drugom izmijenjenom optužnicom i dopusnim činjeničnim osnovom’. Kao rezultat toga, Pretresno vijeće je ‘otkrilo nedosljednosti koje su potakle Pretresno vijeće da ponovno ispita sve prethodne izjave optuženog’.

Osim toga, Pretresno vijeće II je konstatovalo da se ‘nakon detaljnog pregleda druge izmijenjene optužnice, dopusnog činjeničnog osnova, izjave optuženog, njegovih ranijih izjava datih Tužilaštvu, njegovih izjava u vezi sa događajima u Glogovi datih u predmetima Tužilac protiv Momira Nikolića, Tužilac protiv Radislava Krstića, Tužilac protiv Slobodana Miloševića i Tužilac protiv Blagojevića i drugih, te naročito izjave koju je optuženi u svojstvu svjedoka dao 25. novembra 2003, čini da, ustvari, prima facie postoje materijalne nepodudarnosti koje Pretresnom vijeću nameću obavezu da ispita da li se potvrdno izjašnjavanje o krivici optuženog i dalje može smatrati nedvosmislenim i da li ispunjava preduslove iz pravila 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima’.

Pretresno vijeće je takođe konstatovalo da je ‘optuženi u međuvremenu svjedočio u predmetu Tužilac protiv Momčila Krajišnika’, te je Tužilaštvu naložilo da ‘podnese kompletne transkripte svjedočenja optuženog na suđenju u predmetu Krajišnik najkasnije do srijede 25. februara 2004, u 12 sati’ kako bi utvrdilo da li se u svjedočenju optuženog pominje bilo što u vezi sa događajima u Glogovi.