Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Ojdanić: njegova ekselencija g. Khodakov, ambasador Ruske Federacije u Holandiji, se sastao s predsednikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PRESIDENT

PRESIDENT

PREDSEDNIK

 

Hag, 29. maja 2000.
SB/P.I.S./504-t

PREDMET OJDANIĆ

NJEGOVA EKSELENCIJA G. KHODAKOV, AMBASADOR RUSKE FEDERACIJE U HOLANDIJI, SE SASTAO S PREDSEDNIKOM MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

U skladu s njegovim zahtevom, sudija Claude Jorda, predsednik Međunarodnog krivičnog suda, je u sredu 24. maja 2000. primio njegovu ekselenciju Alexandra Khodakova, ambasadora Ruske Federacije u Holandiji.

Razgovarali su o pismu koje je predsednik Jorda 17. maja 2000. uputio g. Khodakovu u vezi sa nedavnom posetom Moskvi g. Dragoljuba Ojdanića, ministra odbrane Federativne Republike Jugoslavije, koji je na optužnici MKSJ, a i protiv koga je izdat međunarodni nalog za hapšenje.

Gospodin Khodakov je ponovo izrazio odlučnost vlade Ruske federacije da, u skladu sa svim relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti i u skladu sa članom 29 Statuta Međunarodnog suda, sarađuje sa MKSJ-om u potrazi za i suđenju osobama koje su optužene za ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava, kao i u vezi s hapšenjem i pritvaranjem tih lica.

Ambasador je dodao da je do nedavne posete optuženog Ojdanića Moskvi došlo usled unutrašnjeg nesklada u radu između nekoliko službi Federacije i da su preduzete mere da bi se sprečilo ponavljanje takve situacije.

Predsednik Jorda je zadovoljan objašnjenjem ambasadora Khodakova i izjavio je da slučaj smatra završenim.

*****