Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Plavšić: zatvorena sjednica povodom zahtjeva za promjenu uslova pritvora nastavlja se u srijedu, 17.januara

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PRESIDENT

PRESIDENT

PREDSJEDNIK

 

Hag,
12. januara 2001.

CC/P.I.S./554-tPREDMET
PLAVŠIĆ
:

ZATVORENA SJEDNICA POVODOM

ZAHTJEVA ZA PROMJENU USLOVA PRITVORA NASTAVLJA SE

U SRIJEDU, 17. JANUARA


 


Na kraju
zatvorene sjednice o zahtjevu za promjenu uslova pritvora Biljane Plavšić
koja je održana u četvrtak, 11.januara (pogledati saopštenje
za javnost br. 553), predsjednik Suda, sudija
Claude Jorda, odlučio je da se sjednica nastavi u srijedu, 17. januara
u 10:00 sati.


Ovo će
također biti zatvorena sjednica.


Izlaganja
svih zainteresovanih strana, odnosno optužene i njenog advokata, tužioca,
Sekretarijata i zemlje domaćina, saslušana su 11. januara. Sve
strane će biti prisutne u srijedu, 17.januara.


*****