Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Raševića i Todovića proslijeđen Bosni i Hercegovini

ŽALBENO VIJEĆE
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 5. septembar 2006.
MH/MOW/1105t

Predmet Raševića i Todovića proslijeđen Bosni i Hercegovini

Međunarodni sud je juče donio odluku da predmet Mitra Raševića i Save Todovića proslijedi Državnom sudu Bosne i Hercegovine. Optuženi trebaju biti prebačeni u narednih 30 dana. Vijeće za prosljeđivanje Međunarodnog suda je 8. jula 2005. donijelo odluku da se ovaj predmet proslijedi Bosni i Hercegovini u skladu s odredbama pravila 11bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Nakon što je Todović uložio žalbu, Žalbeno vijeće je 23. februara 2006. predmet vratilo na ponovno razmatranje Vijeću za prosljeđivanje. Dana 31. maja 2006., odlukom Vijeća za prosljeđivanje ponovo je naloženo da se predmet proslijedi Bosni i Hercegovini, na šta je Todović ponovo uložio žalbu. Jučerašnjom odlukom, Žalbeno vijeće je odbacilo sve osnove za žalbu Todovića i potvrdilo odluku da se predmet proslijedi Državnom sudu Bosne i Hercegovine.

Rašević i Todović se terete za progone, ubistvo, mučenje, zatvaranje i porobljavanje bosanskih Muslimana i drugih nesrba zatočenih u pritvorskom objektu KP Dom u Foči od aprila 1992. do oktobra 1994. Prema navodima optužnice, Rašević je bio komandir straže KP doma, dok je Todović bio u upravi KP doma, između ostalog kao zamjenik upravnika od aprila 1992. do avgusta 1993.

Partnerstvo sa pravosuđima u bivšoj Jugoslaviji je ključna komponenta strategije okončanja rada Međunarodnog suda. Dok se najvišim rukovodiocima sudi pred MKSJ, predmeti koji se odnose na optužene srednjeg i nižeg ranga mogu se proslijediti nadležnim nacionalnim pravosuđima. MKSJ je do sada proslijedio pet predmeta protiv devetoro optuženih Bosni i Hercegovini, a jedan predmet protiv dvojice optuženih Hrvatskoj.


Integralan tekst odluke na engleskom jeziku može se naći na: http://www.icty.org/x/cases/todovic_rasevic/tdec/en/referral8july2005.pdf

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici suda: www.icty.org