Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Rajić: Pretresno vijeće ustanovilo direktnu umiješanost Hrvatske u sukob u Bosni

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 13. septembar 1996.
CC/PIO/0106t

Predmet Rajić: Pretresno vijeće ustanovilo direktnu umiješanost Hrvatske u sukob u Bosni

Vijeće je ponovo potvrdilo optužnicu, izdalo međunarodni nalog za Rajićevo hapšenje i ukorilo Federaciju Bosne i Hercegovine i Hrvatsku zbog toga što optuženi nije uhapšen.

Pretresno vijeće II, u svojoj današnjoj odluci u pretresu u skladu s pravilom 61 u predmetu Rajić, ustanovilo je direktnu umiješanost Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini. Vijeće je utvrdilo da su hrvatske trupe neposredno učestvovale u sukobima, i da je, osim toga, Hrvatska finansirala snage bosanskih Hrvata (HVO).

Pretresno vijeće II je zaključilo da postoje "prima facie dokazi o prisustvu hrvatske vojske u srednjoj Bosni od kraja 1992. do marta 1994. godine, o tome da je Hrvatska vlada poslala u Bosnu vojnike Hrvatske vojske i da su oni zajedno sa snagama bosanskih Hrvata učestvovali u borbama protiv snaga bosanske Vlade".

Osim toga, Pretresno vijeće je zaključilo da "dokazni materijali koji su predočeni u ovom postupku daju razumnu osnovu za uvjerenje da su bosanski Hrvati bili agenti Hrvatske u sukobima s bosanskom vladom u srednjoj i južnoj Bosni od jeseni 1992. do proljeća 1993. godine. (. . .) Dokazni materijal ukazuje na to da je Hrvatska, osim što je pomagala osoblju Hrvatske vojske, bosanskim Hrvatima davala finansijsku pomoć, posebno pri kupovini oružja, davanjem logističke podrške kupovinom oružja i nabavkama vojne opreme".

Pretresno vijeće je jednoglasno potvrdilo sve tačke optužnice protiv Ivice Rajića i izdalo međunarodni nalog za njegovo hapšenje, koji će biti poslat svim državama i međunarodnim Implementacijskim snagama (IFOR). Sve države će od sada biti pravno obavezne da uhapse Rajića ukoliko se on nalazi u njihovoj nadležnosti.

Pored toga, Pretresno vijeće je konstatovalo da je to što Rajić do sada nije uhapšen posljedica odbijanja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske da sarađuju s Međunarodnim sudom. Vijeće je povjerilo predsjedniku Međunarodnog suda zadatak da o ovom neispunjavanju obaveza obavijesti Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Materijalni nalazi

Odluka Pretresnog vijeća se skoncentrisala na tri glavna područja: uspostavljanje svoje nadležnosti nad zločinima za koje se Rajić tereti, da li postoji razumna osnova za zaključak da je Rajić počinio te zločine i na propust Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine da uhapse optuženog.

Priroda sukoba

Pretresno vijeće II potvrdilo je postojanje međunarodnog oružanog sukoba između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u vrijeme kada su navodni zločini počinjeni. Potkrepljenje takvih zaključaka zasniva se na (i) direktnom učešću Hrvatske i (ii) odnosa bosanskih Hrvata kao agenata Hrvatske vlade. Zaključci Pretresnog vijeća u tom smislu daju mu nadležnost nad nekim od zločina za koje se Rajić tereti, konkretno, teške povrede Ženevskih konvencija, navedene u članu 2 Statuta Međunarodnog suda. Takvi zločini mogu biti počinjeni isključivo tokom međunarodnog oružanog sukoba.

Sljedeći preduslov za uspostavljanje nadležnosti Pretresnog vijeća nad teškim povredama Ženevskih konvencija je da su bile usmjerene protiv osoba zaštićenih Četvrtom ženevskom konvencijom, odnosno, civila koji nisu državljani države ili država pod čijim okriljem su zločini počinjeni. U tom smislu, Pretresno vijeće je zaključilo da je "civilno stanovništvo Stupnog Dola, u svrhu teških povreda Četvrte ženevske konvencije zaštićene osobe u odnosu na bosanske Hrvate, zato što su bosanski Hrvati bili pod kontrolom Hrvatske". Osim toga, Pretresno vijeće je zaključilo da je selo Stupni Do bilo zaštićena imovina u skladu Četvrtom ženevskom konvencijom.

Sud je takođe utvrdio svoju nadležnost u skladu s članom 3, koji se tiče kršenja zakona i običaja ratovanja.

Rajićeva uloga

Prilikom utvrđivanja Rajićevog lično učešća u zločinima za koje se tereti, Sud je prvo morao da utvrdi da su ti zločini počinjeni. Vijeće je zaključilo da "dokazi koje je predočilo Tužilaštvo predstavljaju razumnu osnovu za zaključak da je selo Stupni Do bezobzirno razorena, njegovo civilno stanovništvo hotimično pobijeno, imovina uništena i da se radilo o namjernom napadu na civilno stanovništvo u cjelini, a da pritom nijedan navedeni čin nije bio opravdan vojnom nuždom".

Vijeće je pored toga primijetilo da "postoje značajni dokazi na osnovu kojih se Ivica Rajić može dovesti u vezu sa napadom na Stupni Do. (. . .) Postoje dokazi da je Ivica Rajić znao za napad i da ga je, zapravo, naredio. (. . .) Takođe je evidentno da su vojnici HVO-a na tom području poštovali vlast Ivice Rajića".

Optuženi nisu uhapšeni

Na kraju, Pretresno vijeće je istaklo obavezu, kako Federacije Bosne i Hercegovine, tako i Hrvatske, da Rajiću lično uruči optužnicu i da izvrši nalog za njegovo hapšenje, što nije izvršeno. Vijeće je zaključilo da se ovi neuspjesi "mogu pripisati odbijanju Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske da sarađuju s Međunarodnim sudom". To odbijanje saradnje je potvrđeno u svrhu izvještavanja Savjeta bezbjednosti.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org