Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić: Žalbeno vijeće izreći će presudu u četvrtak, 15.jula 1999.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 7. jul 1999.
CC/PIS/416tPredmet Tadić: Žalbeno vijeće izreći će  presudu u četvrtak, 15.jula 1999.

Nakon što je 21. aprila 1999. godine okončan žalbeni postupak u ovom predmetu, Žalbeno vijeće je 2. jula 1999. izdalo nalog kojim je izricanje presude po žalbi zakazano za četvrtak, 15. jula 1999. godine u 9:00 sati.

Presudu će izreći Žalbeno vijeće u sastavu: sudija Mohamed Shahabuddeen (predsjedavajući), sudija Antonio Cassese, sudija Wang Tieya i sudija Florence Mumba. Zbog izuzetnih okolnosti, sudija Rafael Nieto-Navia će toga dana biti odsutan s Međunarodnog suda.

Ovaj pretres će biti javan i predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da mu prisustvuju pozivaju se da popune formular za akreditaciju i dostave ga Službi za medije.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu