Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, branilac podnio žalbu na Presudu o kazni od 14. jula 1997.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 13. avgust 1997.
CC/PIO/235tPredmet Tadić, branilac podnio žalbu na Presudu o kazni od 14. jula 1997.

Branilac optuženog Duška Tadića je u subotu 9. avgusta 1997. godine podnio najavu žalbe na Presudu o kazni koju je 14. jula 1997. godine donijelo Pretresno vijeće II.

Žalbeni osnovi

Odbrana ulaže žalbu na temelju pogrešne primjene prava koja odluku čini nevažećom i činjeničnih greški koje su dovele do neostvarenja pravde. Prema odbrani, Pretresno vijeće je počinilo sljedeće greške:

1. Vijeće nije dovoljno uzelo u obzir "relativnu nevažnost" optuženog u sveukupnim zbivanjima u opštini Prijedor;

2. S obzirom na to "da kazna treba da bude primjerena počiniocu, a ne samo krivičnom djelu", Vijeće nije dovoljno uzelo u obzir karakter optuženog, njegovu "uništenu budućnost" i u Republici Srpskoj i u svakoj drugoj državi, njegovu "neminovnu izolaciju" dok bude na odsluženju kazne u stranoj zemlji i njegove porodične okolnosti;

3. Vijeće nije moglo izreći kaznu od 20 godina zatvora jer je to najduža moguća kazna koja se može izreči kao alternativa smrtnoj kazni po jugoslovenskom zakonu;

4. Vijeće je pogriješilo u principu tako što je smatralo da bi najmanja kazna zatvora trebala da bude 10 godina;

5. Vijeće je pogriješilo u principu tako toga što nije obezbijedilo da se optuženom u kaznu uračuna vrijeme provedeno u pritvoru u Njemačkoj.

Zaključak

Odbrana predlaže da Žalbeno vijeće "ukine ili preinači Presudu koju je donijelo Pretresno vijeće" u skladu s članom 25(2) Statuta.

Odbrana takođe tvrdi da podnesena Najava žalbe "ne dovodi u pitanje tvrdnje optuženog Duška Tadića iz Najave žalbe na Presudu" i "zadržava pravo da iznese dodatne razloge u Žalbenom podnesku".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu