Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, izmjenjen sastav Žalbenog vijeća

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 19. jun 1997.
CC/PIO/216tPredmet Tadić, izmjenjen sastav Žalbenog vijeća

Nalogom od 18. juna 1997. godine, kojim je revidiran njegov prethodni nalog od 16. juna (Vidi Saopštenje za javnost 215), predsjednik Antonio Cassese je imenovao sljedeće sudije u Žalbeno vijeće kako bi saslušali žalbe koje su podnijeli tužilaštvo i optuženi na "Presudu i mišljenje" koju je 7. maja 1997. godine izreklo Pretresno vijeće  II:

- sudija Antonio Cassese (predsjedavajući)
- sudija Haopei Li
- sudija Elizabeth Odio Benito
- sudija Fouad Riad
- sudija Mohamed Shahabuddeen.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu