Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, najnovije informacije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 2. jun 1997.
CC/PIO/207tPredmet Tadić, najnovije informacije
Svjedok Opačić uložio žalbu na nalog da bude predat vlastima Bosne i HercegovineGospođa Branislava Isailović, branilac svjedoka Dragana Opačića, u petak 30. maja 1997. godine podnijela je žalbu na nalog Pretresnog vijeća II od 27. maja da se on preda vlastima Republike Bosne i Hercegovine.

Žalilac se poziva na njegovo osnovno pravo da uloži žalbu na bilo koju pravnu odluku koja se na njega odnosi i navodi svoj strah od zlostavljanja u bosanskom zatvoru "zbog njegove nacionalnosti i zbog toga što nije bio svjedok tužilaštva kojeg je Republika Bosna i Hercegovina ponudila u predmetu Tadić".

Žalilac zahtijeva:

- da se "Odluka Pretresnog vijeća II od 27. maja 1997. preispita";

- da Dragan Opačić ostane u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju "najmanje do momenta kada nadležne vlasti Republike Bosne i Hercegovine odluče o reviziji presude" kojom je sud u Sarajevu osudio Dragana Opačića za genocid i ratne zločine, i izrekao mu kaznu od 10 godina zatvora.

Informacije o svjedoku Opačiću

Dragan Opačić je, na zahtjev tužilaštva, bio privremeno prebačen u nadležnost i pritvor Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u junu 1995. godine.

Trebao je biti vraćen vlastima Bosne i Hercegovine "nakon okončanja njegove uloge svjedoka u istrazi tužilaštva i bilo kom postupku pred Međunarodnim sudom".

Postupak pred Međunarodnim sudom

Dragan Opačić je svjedočio kao svjedok tužilaštva 14. i 15. avgusta i 20. septembra 1996. na suđenju Dušku Tadiću.

Tužilaštvo je 25. oktobra 1996. godine obavijestilo Pretresno vijeće da više ne smatra Opačića vjerodostojnim svjedokom i pozvalo sudije da njegovo svjedočenje ne uzimaju u obzir.

Pretresno vijeće je 10. decembra 1996. godine naložilo tužilaštvu da istraži "pitanje lažnog svjedočenja Dragana Opačića i razmotri mogućnost pripremanja i podnošenja optužnice protiv njega".

Tužilaštvo je 8. maja 1997. godine obavijestilo Pretresno vijeće da "ne smatra da bi predmet protiv Dragana Opačića bio prikladan za krivično gonjenje u skladu s pravilom 91 ["Davanje lažnog iskaza poslije davanja svečane izjave"] Pravilnika o postupku i dokazima". Shodno tome, tužilaštvo je zahtijevalo "vraćanje Dragana Opačića u nadležnost vlasti Bosne i Hercegovine".

Osnove za nalog

Nalog od 27. maja 1997. zasnovan je na sljedećim osnovama:

- odluka o tome da li da nekoga krivično goni zbog davanja lažnog iskaza "leži isključivo na tužilaštvu, a ne na Pretresnom vijeću";

- u junu 1995. godine je data garancija da će Dragan Opačić, koji je osuđen na 10 godina zatvora u Bosni i Hercegovini, biti vraćen u nadležnost Bosne i Hercegovine nakon okončanja postupka pred Međunarodnim sudom;

- odbijanje zahtjeva branioca Dragana Opačića da se zahtjev tužilaštva odbaci.

Branilac je naveo "razloge za bojazan da će Dragan Opačić biti zlostavljan u bosanskim kazneno-popravnim ustanovama". Pretresno vijeće je, međutim, "izrazilo svoje čvrsto uvjerenje" da će Republika Bosna i Hercegovina u svakom trenutku poštovati princip da "ni jedna osoba u bilo kojoj vrsti pritvora ili zatvora ne smije biti podvrgnuta mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili degradirajućem postupanju ili kažnjavanju" (načelo 6 Skupa načela za zaštitu svih osoba u bilo kojem obliku pritvora ili zatvora, koji je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 9. decembra 1988. godine).
 *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu