Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, najnovije informacije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 30. maj 1997.
CC/PIO/206tPredmet Tadić, najnovije informacije
Izricanje kazne Dušku Tadiću zakazano je za 1. jul 1997.Nalogom od 27. maja 1997. godine, sudija McDonald je odbrani i tužilaštvu naložila sljedeće:

- da do ponedjeljka, 9. juna 1997. godine dostave pisane podneske o svim relevantnim informacijama koje bi pomogle Pretresnom vijeću pri odmjeravanju odgovarajuće kazne.

[Prema Statutu i Pravilniku o postupku i dokazima, takve "relevantne informacije" odnose se na težinu krivičnog djela, lične okolnosti u kojima se optuženi nalazi, kao i postojanje bilo kakvih otežavajućih ili olakšavajućih okolnosti].

- da naznače da li žele da iznesu usmene podneske i pozivaju svjedoke.

U nalogu se konkretno navodi da će se, ukoliko to bude potrebno, usmeni podnesci o odmjeravanju kazne održati u periodu od utorka 17. do petka 21. juna 1997, i nalaže: "Izricanje kazne je zakazano za utorak 1. jul 1997. godine".

Žalba odbrane

U petak 23. maja 1997. godine, g. Milan Vujin, branilac optuženog Tadića, je Sekretarijatu podnio najavu žalbe.

U najavi stoji da će "žalbeni podnesak sa argumentacijom i pravnim izvorima biti dostavljen" naknadno.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu