Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, najnovije informacije, imenovane sudije Žalbenog vijeća

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 18. jun 1997.
CC/PIO/215tPredmet Tadić, najnovije informacije, imenovane sudije Žalbenog vijeća

Nalogom od 16. juna 1997. godine predsjednik Antonio Cassese imenovao je sljedeće sudije u Žalbeno vijeće kako bi saslušali žalbe koje su uložili tužilaštvo i optuženi na "Presudu i mišljenje" koju je Pretresno vijeće II izreklo 7. maja 1997. godine:

- sudija Antonio Cassese (predsjedavajući)
- sudija Haopei Li
- sudija Fouad Riad
- sudija Saad Saood Jan
- sudija Mohamed Shahabuddeen.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu