Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, najnovije informacije o svjedoku "L" (Dragan Opačić)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 13. decembar 1996.
CC/PIO/140t

Predmet Tadić, najnovije informacije o svjedoku "L" (Dragan Opačić)

Pretresno vijeće II, kojim predsjedava sudija McDonald, nedavno je donijelo dvije odluke u vezi s Draganom Opačićem, prethodno poznatim kao svjedok "L":

1. Pretresno vijeće II je 5. decembra odlučilo da "ukine zaštitne mjere za svjedoka "L"". Ove mjere su bile naložene 14. novembra 1995. godine za osobu koja je u to vrijeme bila poznata kao svjedok "L". Ukidanje mjera je uslijedilo nakon zahtjeva koji je Tužilaštvo usmeno podnijelo 25. oktobra 1996, kojeg su istog dana sudije usmeno odobrile, te odgodile donošenje pismene odluke po zahtjevu.

U svom obrazloženju, Pretresno vijeće podsjeća da je donijelo mnoge odluke o mjerama za zaštitu svjedoka i da su te odluke uspostavile određenu proceduralnu zaštitu. Naime, "ukoliko manje restriktivna mjera može udovoljiti zahtjevu za zaštitu, treba primijeniti manje restriktivnu mjeru" kao i da "da će se zaštitne mjere prestati primjenjivati ukoliko prestane potreba za njima". U vezi sa svjedokom "L", Vijeće je napomenulo "da su se obje strane složile da nema više opravdanja za zaštitne mjere. Shodno tome, Pretresno vijeće je, s obzirom na nastojanje da ograniči zaštitne mjere na one koje su zaista potrebne (...), odobrilo zahtjev".

Audio i video zapis i transkript svjedočenja svjedoka “L” će biti objelodanjeni javnosti

Kao posljedica gore navedene odluke, Pretresno vijeće je naložilo da "audio i video zapis te transkript svjedočenja svjedoka "L" može se sada u cijelosti objaviti". Međutim, ovo objavljivanje "uz redigovanje ukoliko se ukaže potreba za tim (...) kako bi se očuvale zaštitne mjere na snazi odobrene drugim svjedocima i zaštitile tekuće istrage ili drugi povjerljivi materijali", uključujući i da je svjedok "L" osuđen na sudu u Bosni i Hercegovini na suđenju "čiji postupak i odluka nisu bili objavljeni jer mu se sudilo kao maloljetniku".

Redigovani transkript je već, na zahtjev, dostupan u Službi za medije i informacije. Audio i vizuelni zapis se trenutno rediguje i biće dostupan u naredne dvije sedmice.

2. Pretresno vijeće II je 11. decembra "naložilo tužilaštvu da ispita navode lažnog svjedočenja Dragana Opačića i da ocjeni mogućnost pripremanja i podnošenja optužnice protiv njega".

Ovaj nalog se zasniva na paragrafu (B) pravila 91 (Davanje lažnog iskaza poslije davanja svečane izjave) Pravilnika o postupku i dokazima koji glasi: (B) Ako ima čvrste razloge da vjeruje da je svjedok svjesno i hotimično dao lažan iskaz, vijeće može uputiti tužioca da istraži slučaj u svrhu pripreme i podizanja optužnice za davanje lažnog iskaza.

Cjelokupni tekst ovog naloga je, na zahtjev, dostupan u Službi za medije i informacije.

Kontekst

Ukoliko bi se Draganu Opačiću sudilo zbog davanja lažnog iskaza, važile bi dvije druge odredbe pravila 91:

(D) Sudija koji je bio član Pretresnog vijeća kome je svjedok pristupio ne može suditi na suđenju svjedoku zbog davanja lažnog iskaza.

(E) Maksimalna kazna za davanje lažnog iskaza poslije davanja svečane izjave jeste novčana kazna u iznosu od 10.000 američkih dolara ili kazna zatvora do 12 mjeseci, ili oboje. Sve novčane kazne se uplaćuju sekretaru i drže na [zasebnom računu].

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org