Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, odbrana podnijela najavu žalbe na presudu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 4. jun 1997.
CC/PIO/208tPredmet Tadić, odbrana podnijela najavu žalbe na presudu

Odbrana Duška Tadića je 3. juna 1997. godine podnijela detaljnu najavu žalbe na Presudu od 7. maja 1997. godine, na osnovu pravne greške koja poništava presudu i činjenične greške koja je uzrokovala neostvarenje pravde.


Osnovi za žalbu

Prema odbrani, čiji tim predvodi g. Milan Vujin, uz astistenciju  g. Nikole Kostića, Pretresno vijeće je načinilo sljedeće pravne greške i pogrešno utvrdilo činjenice:

1. Pravo optuženog na pravično suđenje je bilo ograničeno;

2. Optužbe protiv njega nisu bile dovoljno konkretne kako bi ga uputile na prirodu i povod za navode protiv njega;

3. Navodna statutorna ovlašćenja tužilaštva prema žaliocu su sprovedena nakon navodnog kriminalnog ponašanja optuženog. Optuženi nije bio obaviješten kako bi svoje ponašanje prilagodio odredbama zakona. Takvo ponašanje nije predstavljalo krivično djelo u vrijeme kada je ono navodno počinjeno.

4. Pravo optuženog da ispita sve svjedoke koji su svjedočili protiv njega je bilo ograničeno, kao i njegovo pravo da vrši ispitivanja svih svjedoka na smislen i pravičan način.

5. Optuženi nije imao pravo na pravično suđenje nepravilnim spajanjem navodnih zločina.

6. Pretresno vijeće je pogriješilo tako što je prihvatilo dokaze koji nisu bili ni relevantni niti su imali dokaznu vrijednost u sudnici tako što je prihvatilo dokaze iz druge ruke koji su inherentno nepouzdani.

7. Ni optuženi, ni njegov branilac nisu imali priliku da pregledaju spis, istrage sprovedene nakon što je suđenje počelo i da sprovedu potrebna istraživanja, te stoga ovim zadržavaju pravo izmjene ili dopune sadašnje najave žalbe. Takođe se napominje da optuženi nije imao mogućnost da pročita presudu na svom maternjem jeziku.


Zaključci i prijedlog

U najavi žalbe odbrane se zaključuje da je žalba zasnovana na pogrešnoj analizi predočenih dokaza; pogrešno utvrđenih činjenica o svim tačkama optužnice po kojima je Tadić osuđen; pogrešno utvrđenim činjenicama u vezi sa situacijom u bivšoj Jugoslaviji; i pravnim greškama koje obaraju presudu.

Odbrana predlaže da Žalbeno vijeće u skladu s članom 25(2) "poništi ili preinači Presudu koju je izreklo Pretresno vijeće".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu