Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, optuženom odobreno povlačenje dodijeljenog branioca i dodjeljivanje novog glavnog branioca

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 23. april 1997.
CC/PIO/183tPredmet Tadić, optuženom odobreno povlačenje dodijeljenog branioca i dodjeljivanje novog glavnog branioca

Nalogom od 22. aprila 1997. godine Pretresno vijeće, u sastavu: sudija McDonald (predsjedavajuća), sudija Stephen i sudija Vohrah, odobrilo je zahtjev optuženog za povlačenje g. Michaïla Wladimiroffa, koji je bio njegov glavni branilac od 1. maja 1995.

Sudije su zaključile da je "suđenje optuženom okončano i očekuje se donošenje presude, te stoga povlačenje branioca ni na koji način ne može da odgodi trenutni postupak".

Nakon toga, sudije su naložile sekretaru da povuče imenovanje g. Wladimiroffa.

Sekretar je povukao imenovanje ovog branioca u srijedu, 23. aprila i imenovao g. Milana Vujina kao glavnog branioca.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu