Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić: pokrenut postupak za nepoštovanje suda protiv Milana Vujina, bivšeg branioca optuženog

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 25. mart 1999.
CC/PIU/388tPredmet Tadić: pokrenut postupak za nepoštovanje suda protiv Milana Vujina, bivšeg branioca optuženog

Žalbeno vijeće, u sastavu: sudija Mohamed Shahabuddeen (predsjedavajući), sudija Antonio Cassese, sudija Wang Tieya, sudija Rafael Nieto-Navia i sudija Florence Mumba sljedeće sedmice će održati pretres o navodima o nepoštovanju Međunarodnog suda protiv Milana Vujina, bivšeg branioca Duška Tadića, o kojima je obaviješteno.

Pretres će biti javan. Počeće u utorak, 30. marta 1999. godine, u 10:00 sati i trajaće najmanje do četvrtka, 1. aprila 1999. godine.

Procedura

Žalbeno vijeće je u srijedu, 24. marta 1999. godine, izdalo nalog kojim se određuje procedura koja će se slijediti tokom ovog pretresa, na kojem će se tužilaštvo i žalilac pojaviti kao "zainteresovane strane". Procedura je sljedeća:

"…

(1) Pročitaće se navodi protiv Milana Vujina;

(2) Predsjedavajući sudija će tražiti od Milana Vujina da se izjasni da li prihvata ili odbacuje bilo koju ili sve optužbe protiv njega;

(3) Predsjedavajući sudija će tada, ukoliko je potrebno, pozvati svjedoke koji su dali izjave u kojima se iznosi profesionalni pristup Milana Vujina nedolično ponašao (vidi ispod)

(4) …

(5) Predsjedavajući sudija će od onda zatražiti od Milana Vujina da pozove svjedoke (…) (vidi dolje)

(6) …

(7) …

(8) Predsjedavajući sudija će onda zatražiti od Milana Vujina da da se pojavi kao svjedok na raspravi, ukoliko to želi;

(9) Predsjedavajući sudija će onda zatražiti završnu riječ po sljedećem redoslijedu:

(a) branilac Duška Tadića

(b) Tužilaštvo

(c) Milan Vujin; …"

Svjedoci

Među svjedocima koji su dali "izjave u kojima se iznosi profesionalni prijestup Milana Vujina" koje će Vijeće pozvati "ukoliko to potrebno" su Duško Tadić i jedan od njegovih branilaca, g. R.J. Livingston.

Nalogom je takođe određeno da "svjedoci Milana Vujina neće biti saslušani tokom tri dana određena za pretres u ovom postupku, već će biti pozvani u naknadnom roku koji odredi Žalbeno vijeće".
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu