Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, Pretres o odmjeravanju kazne počinje 30. juna

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 25. jun 1997.
CC/PIO/217tPredmet Tadić, Pretres o odmjeravanju kazne počinje 30. juna

Pretres o odmjeravanju kazne u predmetu Tadić počeće u ponedjeljak, 30. juna u 14:30 sati pred Pretresnim vijećem II Međunarodnog suda.

Pretres će se nastaviti u utorak, srijedu i četvrtak iste sedmice od 14:30 do 17:30 sati, i u petak, 4. jula 10:00 do 17:30 sati.

Očekuje se da će odbrana pozvati otprilike sedam svjedoka da svjedoče na pretresu o odmjeravanju kazne. Tužilaštvo neće pozivati svjedoke.


Svrha pretresa

Tokom pretresa, koji je zakazan u skladu s pravilom 100 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, "tužilaštvo i odbrana mogu podnijeti svaku relevantnu informaciju koja može pomoći Pretresnom vijeću prilikom određivanja odgovarajuće kazne".

U skladu s članom 24 (2) Statuta i pravilom 101(B) Pravilnika, takve informacije uključuju bilo kakve otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti, praksu izricanja kazni u bivšoj Jugoslaviji, ozbiljnost krivičnih djela i individualne okolnosti u kojima se optuženi nalazi.


Krivične sankcije

U skladu sa članom 24(1) Statuta: "Krivične sankcije koje izriče pretresno vijeće ograničene su na kaznu zatvora". Pravilo 101(A) glasi: "Osoba proglašena krivom može biti osuđena na kaznu zatvora, uključujući i doživotnu kaznu zatvora".
Kontekst

Pretresno vijeće II je 7. maja 1997. godine proglasilo Duška Tadića krivim po 11 tačaka. To isto Pretresno vijeće će izreći njegovu kaznu. Vijeće je u sastavu sudija Gabrielle Kirk McDonald (predsjedavajuća), Lal C. Vohrah i sir Ninian Stephen.

U skladu s nalogom od 12. juna 1997. godine, izricanje kazne je zakazano za ponedjeljak, 14. jula 1997. godine.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu