Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, Pretresno vijeće će razmotriti zahtjev optuženog za povlačenje glavnog branioca

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 22. april 1996.
CC/PIO/182tPredmet Tadić, Pretresno vijeće će razmotriti zahtjev optuženog za povlačenje glavnog branioca

U utorak, 22. aprila 1997. godine, sekretar Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju proslijedio je Pretresnom vijeću II sljedeće zahtjeve optuženog Duška Tadića:

- da g. Michaïl Wladimiroff bude povučen sa mjesta glavnog branioca (dodijeljen 1. maja 1995. godine);

- i da ga zamijene g. Milan Vujin kao glavni branilac i g. Nikola Kostić kao sabranilac.

Prema članu 20 Direktive za dodjelu branioca, odluka da se odobri zahtjev optuženog da mu se dodijeli drugi branilac leži na pretresnom vijeću koje postupa u predmetu protiv optuženog. Ukoliko se zahtjev odobri, sekretar dodjeljuje novog branioca sa spiska branilaca koji su izrazili spremnost da postupaju kao dodijeljeni branioci.

Član 21 dalje nalaže da "u slučajevima kada je dodijeljeni branilac povučen od strane sekretara ili kada je angažovanje dodijeljenog branioca prekinuto, dodijeljeni branilac ne  smije prekinuti svoje angažovanje sve dok ili Međunarodni sud, ili optuženi ili osumnjičeni ne nađu branioca koji će ga zamijeniti, ili dok optuženi ili osumnjičeni pismeno ne izjavi da namjerava da sam vodi svoju odbranu".

Gospodin Michaïl Wladimiroff je, međutim, odlučio da kao prilog ovom saopštenju za javnost dostavi svoju izjavu.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu