Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, Pretresno vijeće odbacilo zahtjev odbrane za odbacivanje optužbi

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 17. septembar 1996.
CC/PIO/0107t

Predmet Tadić, Pretresno vijeće odbacilo zahtjev odbrane za odbacivanje optužbi

Pretresno vijeće II je odbacilo zahtjev odbrane za odbacivanje optužbi protiv Duška Tadića, koji je podnesen 20. avgusta i saslušan 10. septembra 1996. godine.

U odluci zavedenoj 13. septembra 1996. godine, Vijeće je konstatovalo da "kriterijum koji treba primjeniti (. . .) je to da li u pravnom smislu postoje dokazi (. . .) koji potkrepljuju svaku od tačaka optužnice kojom bi osuđujuća presuda optuženom bila pravno utemeljena".

Pretresno vijeće je dalje zaključilo da: "je to nešto različito od onoga što će se utvrditi tek na kraju suđenja - naime, da li se, u pogledu svakog navoda optužnice i dokaza u vezi sa svakim navodom, Pretresno veće uvjerilo da je krivica dokazana izvan razumne sumnje".

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org