Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić, Tužilaštvo podnijelo najavu žalbe na presudu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 9. jun 1997.
CC/PIO/210tPredmet Tadić, Tužilaštvo podnijelo najavu žalbe na presudu

Tužilaštvo Međunarodnog suda je 6. juna 1997. godine podnijelo najavu žalbe na "Mišljenje i Presudu" Pretresnog vijeća II u predmetu Tadić, donijetu 7. maja 1997. godine.

Žalbene osnove

1. Vijeće je većinom glasova (sudije Stephen i Vohrah) pogriješilo kada je zaključilo da odredbe Statuta koje se odnose na teške povrede Ženevskih konvencija nisu primjenjive;

2. Pretresno vijeće je pogriješilo tako što nije zaključilo van razumne sumnje da je optuženi učestvovao u lišavanju života nekog ili svih pet muškaraca u Jaskićima;

3. Pretresno vijeće je pogriješilo kada je zaključilo da je jedan od elemenata zločina protiv čovječnosti da optuženi mora znati da je napad dio široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo;

4. Pretresno vijeće je pogriješilo kada je zaključilo da je diskriminatorna namjera jedan od elemanata svih zločina protiv čovječnosti;

5. Vijeće je većinom glasova (sudije Stephen i Vohrah) pogriješilo kada je odbacilo zahtjev tužilaštva za dostavljanje iskaza svjedoka (Odluka od 27. novembra 1996. godine).

Tužilaštvo zahtijeva sljedeći pravni lijek:

1. Ukidanje osporenih odluka pobrojanih pod 1, 2, 3 i 4.

2. Preispitivanje odluke pod 5.

Kao posljednje, tužilaštvo traži odgađanje svakog pretresa vezanog za ovu žalbu do isteka roka za ulaganje eventualne žalbe na kaznu, ili do bilo kojeg kasnijeg perioda koji može biti naložen.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu