Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Todorović: Pretresno vijeće prihvatilo potvrdno izjašnjavanje o krivici

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS

CHAMBRES

SUDSKA
VIJEĆA

 

Hag,
19. januara 2001.

XT/P.I.S./556-tPREDMET
TODOROVIĆ:

SUDSKO
VIJEĆE PRIHVATILO POTVRDNO IZJAŠNJAVANJE O KRIVICI
Danas, 19.
januara 2001. Pretresno vijeće III u sastavu: sudija Robinson (predsjedavajući),
Hunt i Bennouna održalo je pretres kako bi odlučilo da li izjašnjavanje
o krivici Stevana Todorovića od 13. decembra 2000. ispunjava kriterijume
postavljene u članu 62 bis Pravilnika o postupku i dokazima.


Dana
13. decembra 2000., sudija Robinson (u odsustvu sudija Hunta i Bennoune)
održao je pretres povodom zajedničkog ex parte i povjerljivog
zahtjeva koji su 29. novembra 2000. podnijeli Tužilaštvo i branilac Stevana
Todorovića. U ovom zahtjevu bio je sadržan dogovor o izjašnjavanju
o krivici po kojem bi se optuženi potvrdno izjasnio o krivici po tački
1 optužnice i povukao sve zahtjeve koji se nalaze pred Pretresnim vijećem
III u vezi sa pretresom s izvođenjem dokaza povodom okolnosti njegovog
hapšenja i njegovim zahtjevom za pravosudnu pomoć (pogledajte saopštenje
za javnost broj 549). Na ovom pretresu, Stevan Todorović se potvrdno
izjasnio o krivici po tački 1 optužnice, odnosno za progone na političkoj,
rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti.


Pretresno
vijeće III je danas odlučilo da su kriterijumi iz člana 62
bis zadovoljeni, te:


"(i) da
je potvrdna izjava o krivici dana dobrovoljno;

(ii) da
je potvrdna izjava o krivici informirana

(iii) da potvrdna izjava o krivici nije dvosmislena; i

(iv) da postoje dovoljne činjenične osnove za postojanje
krivičnog djela i sudjelovanje optuženog u istom, bilo na osnovi
nezavisnih indicija ili toga što ne postoji nikakvo bitno neslaganje
između strana u pogledu predmetnih činjenica".


Shodno
tome, Pretresno vijeće je optuženog "proglasilo krivim na
osnovu njegovog potvrdnog izjašnjavanja o krivici"
.


Datum
pretresa o kazni će naknadno biti određen i objavljen.


*****