Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure: Pretresno vijeće II u obilasku događaja na području Zenice u Bosni i Hercegovini

Predmet Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure: Pretresno vijeće II u obilasku događaja na području Zenice u Bosni i Hercegovini

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA

Den Haag, 17. juni 2005.
CT/MOW/979-t

PREDMET TUŽILAC PROTIV ENVERA HADŽIHASANOVIĆA I AMIRA KUBURE:

PRETRESNO VIJEĆE II U OBILASKU MJESTA DOGAĐAJA NA PODRUČJU ZENICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Od 13. do 17. juna 2005, Pretresno vijeće II, u sastavu sudija Antonetti (predsjedavajući), sudija Rasoazanany i sudija Swart, koje zasjeda u predmetu Tužilac protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure, obišlo je mjesto događaja na području Zenice u Bosni i Hercegovini (BiH) gdje se upoznalo s lokalitetima relevantnim za suđenje u ovom predmetu.

***

Postupke pred Međunarodnim sudom takođe možete pratiti na Internet stranici Međunarodnog suda www.icty.org.