Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tužilac protiv Mileta Mrkšića, Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina: Vijeće za prosljeđivanje odobrilo molbu Tužilaštva za povlačenjem predmet će se procesuirati na Međunarodnom sudu

Predmet Tuzilac protiv Mileta Mrkšića, Miroslava Radića
i VeselinaŠljivančanina: Vijeće za prosljeđivanje odobrilo
molbu Tužilaštva za povlačenjem predmetće se procesuirati
na Međunarodnom sudu

Saopštenje za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
THE
REFERRAL BENCH
VIJEĆE
ZA PROSLJEĐIVANJE

Haag, 1. juli 2005.

CVO/MOW/985-t


 


PREDMET TUŽILAC
PROTIV MILETA MRKŠIĆA,
MIROSLAVA RADIĆA
I VESELINA ŠLJIVANČANINA:


VIJEĆE ZA PROSLJEĐIVANJE
ODOBRILO MOLBU TUŽILAŠTVA ZA POVLAČENJEM
PREDMET ĆE
SE PROCESUIRATI NA MEĐUNARODNOM
SUDUDana
30. juna 2005., Vijeće za prosljeđivanje, u sastavu: sudija
Orie (predsjedavajući), sudija Kwon i sudija
Parker, odobrilo je "Molbu Tužilaštva
za povlačenje molbe i zahtjeva za prosljeđivanje
optužnice drugom sudu na osnovu pravila 11bis" od
9. juna 2005. u predmetu Tužilac
protiv Mileta Mrkšića,
Miroslava Radića i Veselina Šljivančanina.
Pripreme
prije početka suđenja u ovom predmetu nastaviće se pred
Pretresnim vijećem II.


Prema mišljenju
Vijeća za prosljeđivanje "ovo
nije očit primjer predmeta za prosljeđivanje i
ne bi bilo opravdano ni mudro postupiti na vlastitu inicijativu i
naložiti prosljeđivanje ovog predmeta s
obzirom na složenost pitanja koja su se nametnula u podnescima,
kao i na snažna osjećanja
koja su zainteresovane strane iskazale u
pogledu mogućeg prosljeđivanja
".


Vijeće je zaključilo
da "uzevši sve u obzir, čini
se da će interesi pravde biti bolje zadovoljeni ako se ovo suđenje
vodi na Međunarodnom sudu
".


Podaci o predmetu


Dana 9. februara
2005., Tužilaštvo je podnijelo "Molbu Tužilaštva na
osnovu pravila 11bis za prosljeđivanje
optužnice" protiv Mileta Mrkšića,
Miroslava Radića i
Veselina Šljivančanina. Rasprava po molbi
za prosljeđivanje održana je
12. maja 2005. i prisustvovali su joj predstavnici Vlade Hrvatske i
Vlade Srbije i Crne Gore. Prije nego što je donijelo odluku po molbi, Vijeće
za prosljeđivanje je 9. juna 2005. primilo
zahtjev Tužilaštva
da se ta molba povuče.***