Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet 'Vukovarska bolnica': Pretresno veće I zahteva od Savezne Republike Jugoslavije da ustupi nadležnost u postupku pokrenutom protiv Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 15. decembar 1998.
CC/PIU/374tPredmet “Vukovarska bolnica”: Pretresno veće I zahteva od Savezne Republike Jugoslavije da ustupi nadležnost u postupku pokrenutom protiv Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića

Pretresno veće I, u sastavu: sudija Claude Jorda (predsedavajući), sudija Riad i sudija Rodrigues, je u sredu, 9. decembra 1998, održalo pretres o ustupanju nadležnosti u predmetu protiv Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića.

Tužilac je 3. decembra 1998. godine podneo "predlog Pretresnom veću da izda formalni zahtev Saveznoj Republici Jugoslaviji da MKSJ-u ustupi nadležnost nad istragom i sudskim postupkom protiv trojice optuženih". (Vidi Saopštenje za javnost 370)

Tužilac je zasnovao svoj zahtev na potpravilu 9(ii) Pravilnika o postupku i dokazima, tvrdeći da činjenica da SRJ još uvek nije izvršila nalog za hapšenje trojice optuženih, da postupci pred beogradskim sudom nisu nepristrasni i nezavisni i da su smišljeni da zaštite optužene od međunarodne krivične odgovornosti. Nadalje, tužilaštvo je ustvrdilo da su odredbe pravila 9(iii) Pravilnika o postupku i dokazima ispunjene, odnosno da je "meritum predmeta usko povezan s važnim činjeničnim ili pravnim pitanjima koja mogu imati implikacije po istrage ili krivične postupke pred Međunarodnim sudom, ili da se na drugi način na njih odnosi".

Ovaj drugi razlog daje osnov za odluku Pretresnog veća od 10. decembra 1998. godine da prihvati predlog tužioca. Veće je to učinilo nakon što se pozvalo na primat Međunarodnog suda i nakon što je napomenulo da postoje drugi neizvršeni međunarodni nalozi za hapšenje (izdati u skladu s pravilom 61) i upozorilo da čak i nakon insistiranja Saveta bezbednosti u Rezoluciji 1207 (1998.) SRJ nije pokazala bilo kakav znak saradnje s Međunarodnim sudom.

Shodno tome, Pretresno veće je zvanično zatražilo od SRJ da ustupi nadležnost u postupku pokrenutom protiv trojice optuženih. Taj zahtev uključuje i zahtev da se rezultati istrage i primerak presude, ukoliko je već doneta, dostave Međunarodnom sudu. Pretresno veće je nadalje naložilo sekretaru Međunarodnog suda sa dostavi tužiocu Međunarodnog suda i beogradskom sudu primerak međunarodnog naloga za hapšenje i naloga za predaju optuženih.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu