Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti Čelebići, presuda će biti izrečena 16. novembra 1998.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 6. novembar 1998.
CC/PIO/361tPredmeti Čelebići, presuda će biti izrečena 16. novembra 1998.

Pretresno vijeće IIquater, u sastavu: sudija Adolphus Karibi-Whyte (predsjedavajući), sudija Elizabeth Odio Benito i sudija Saad Saood Jan, izreći će svoju presudu u ponedjeljak, 16. novembra 1998. godine u 10:00 sati, u skladu s članom 23 Statuta i pravilom 98ter Pravilnika o postupku i dokazima.

U skladu s pravilom 87(C) Pravilnika o postupku i dokazima, Vijeće će izreći jedinstvenu presudu o krivici i kazni, kojom neće samo utvrditi da li su optuženi nevini ili krivi, već će takođe, ukoliko optuženi budu proglašeni krivim za neke ili sve optužbe za koje se terete,  izreći i kaznu.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu