Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti Norac i Ademi: Raspravno vijeće odobrilo zahtjeve Tužiteljstva za spajanje optužnica

Priopcenje za javnost - 2. kolovoza 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Priopćenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ere INSTANCE
RASPRAVNO VIJEĆE

Den Haag, 2. kolovoza 2004.

JL/P.I.S./879-t


PREDMETI NORAC I ADEMI:

RASPRAVNO VIJEĆE ODOBRILO ZAHTJEVE TUŽITELJSTVA ZA SPAJANJE
OPTUŽNICA


Raspravno vijeće I, u sastavu: sudac Liu Daqun, predsjedavajući,
sudac Amin El Mahdi i sudac Alphonsus Orie, 30. srpnja 2004. odobrilo
je "Zahtjev Tužiteljstva za spajanje optužnica”,
dostavljen 27. svibnja 2004. godine.


Raspravno vijeće je uzelo u obzir argumentaciju Tužiteljstva
"da su (i) pravni kriteriji pravila 47 ispunjeni, (ii)
da bi zajedničko suđenje bilo u interesu pravde, (iii) da zajedničko
suđenje ne bi izazvalo sukob interesa niti bi negativno utjecalo
na prava optuženih
". Raspravno vijeće je također
uzelo u obzir da se u svojem odgovoru na zahtjev Tužiteljstva obrana
Mirka Norca nije usprotivila spajanju postupaka, a da obrana Rahima Ademija
nije niti podnijela odgovor.


Donoseći svoju odluku Raspravno vijeće je uzelo u obzir "da
se oba optužena terete za ista krivična djela, za koja se navodi
da su počinjena u istom vremenskom razdoblju i na istom geografskom
području; da iz optužnica prima facie slijedi da su krivična
djela za koja se optuženi terete počinjena tokom iste transakcije
";


da bi se “spajanjem postupaka minimalizirale teškoće
za svjedoke, da bi to bilo u interesu sudstva i osiguralo konzistentnost
prilikom izricanja presuda";


da “spajanje postupaka ne bi izazvalo sukob interesa, niti bi
na drugi način loše utjecalo na prava optuženih na pravično
i ekspeditivno suđenje
"


da je “u interesu pravde da se obojici optuženih sudi u
istom postupku
;


i da se “ova odluka odnosi isključivo na Zahtjev za spajanje
postupaka i nema utjecaja na bilo koju odluku o drugim pitanjima
”.


*****


Cjelokupan tekst Odluke na engleskom jeziku možete
na zahtjev dobiti od Službe za informiranje javnosti MKSJ-a.